Voldby Menighedsråd

Formand: Sten Boye Jensen
Mail: sten.boye@3f.dk
Tlf.: 86 96 92 68 / 20 44 83 89

Næstformand: Käte Lykke Guldholt
Mail: guldholt@gefiber.dk 
Tlf.: 29 44 14 44

Kirkeværge: Jens Kristensen
Mail: hedebogaard@c.dk
Tlf.: 86 96 10 38 

Menige medlemmer:
Anne Kjestine Petersen
Maggi Hindborg Hansen

Menighedsrådet udgør ledelsen af sognekirken og har ansvaret for kirkens liv og vækst

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne.

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne.