Kapelregler

 • Følgende er, hvad der er aftalt og gældende for Hammel, Voldby og Lading pastorat i forbindelse med brug af kapellet (i Hammel) og i forbindelse med kirkelige handlinger i de tre kirker:

 • Kapellet i Hammel

  Hvis man ønsker at sætte en kiste i kapellet, så skal kirketjenerne kontaktes på tlf. 30505368 / 51807011. 
  Er der en kirkelig handling, gudstjeneste eller aktiviteter i kirken eller på kirkegården er det ikke muligt at sætte i kapel eller have fremvisning. 
  Der er plads til fem kister i kapellet. Hvis der er fyldt op, kan en kiste ikke sættes i kapellet.
  Når en kiste sættes ind, skal den dækkes til med et af lagnerne, der ligger på den hvide kasse i kapellet. 
  Afdødes navn skal fremgå tydeligt på kisten/urnen. Navneskilt på urner sættes i toppen eller placeres med navneskilt ind mod væggen under alteret. 
  For medlemmer af folkekirken kontakt præst før anmodningen udarbejdes. 

 • Kirkelige handlinger

  Ved kirkelige handlinger sættes kisten ind i kirkerummet senest en time før den kirkelige handling begynder –ofte er det muligt før. Ring til kirketjenerne for endelig aftale. 
  Kontakt kirketjenerne på tlf. 30505368/51807011 for at aftale vedr. eventuel pyntning af kirken. 

Can't find your question? Call us now: 86 96 93 52