Anmeldelser og blanketter

 

Fødsel
Anmeldelse af et barns fødsel sker automatisk på sygehusets foranledning, og ved hjemmefødsel af jordemoderen.
Evt. faderskabsregistrering skal foretages via www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen. 
Skal barnet døbes, henvender bosiddende i Hammel, Voldby og Lading sogne sig til Kirkekontoret i Hammel. 


Navneændring

Alle ansøgninger om navneændring skal som udgangspunkt indgives via www.borger.dk og signeres med MitID. Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du søge på en papirblanket. Blanketten udskrives fra www.borger.dk eller fås ved henvendelse til kirkekontoret. Ønsker man navneændring i forbindelse med vielse, skal dette også anmeldes digitalt via www.borger.dk. Denne navneændring er gratis indtil tre måneder efter vielsen er foretaget.

Kirkekontoret er gerne behjælpelig med oplysning og vejledning om evt. ændring af for-, mellem- og/eller efternavn, uanset om man er navngivet eller døbt.

Anerkendelse af faderskab

Er barnets forældre ikke gift og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal man udfylde en digital "Omsorgs- og Ansvarserklæring" på www.borger.dk

Navngivning
Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller navngivning. Regler for fornavne, mellemnavne og efternavne findes her: Navneregler

Navngivning foregår digitalt via www.borger.dk

Indmeldelse og udmeldelse af Folkekirken
Når du bliver døbt, bliver du automatisk medlem af folkekirken. Du kan ikke være medlem uden også at være døbt. Det er mest almindeligt, at man bliver døbt, inden man fylder et halvt år eller i konfirmationsalderen, men det er også muligt at blive døbt som voksen.

Hvis du ikke er blevet døbt, og du ønsker at melde dig ind i folkekirken, skal du henvende dig til din sognepræst eller kirkekontoret. Børn, der er fyldt 15 år, skal give deres samtykke, inden de kan meldes ind i folkekirken.

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal ved anmodningen om udmeldelse oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.