Vielse & velsignelse

 

Tillykke! Vi glæder os til at dele denne særlige dag med jer, hvor I siger ja til hinanden.

 

Vielse

En kirkelig vielse kan finde sted såfremt én af parterne er medlem af Folkekirken.

For at indgå ægteskab skal I udfylde en ægteskabserklæring. Det gør I via www.borger.dk/giftes. Når det er godkendt, at I kan gifte jer, så bliver der udstedt en prøvelsesattest.

Prøvelsesattesten skal I videregive til kirkekontoret. (Bemærk at den kun gælder i 4 måneder, dvs. I skal ikke søge om det et år før jeres bryllup, så bliver den forældet. Beregn en ekspeditionstid på ca. 14 dage)

  • Tidspunktet for vielsen aftales med kirkekontoret
  • Bryllupssamtale aftales med præsten
  • Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup.
  • Ca. 14 dage før en vielse kontakter præsten brudeparret for at træffe aftale om en samtale vedrørende vielseshandlingen, valg af salmer, navne og adresser på vidner.
     

Hvis I ønsker at ændre navne på bryllupsdagen, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring.

 

Mange forestiller sig, at et kirkebryllup er synonym med meget planlægning, stor fest og dyrt, fint bryllupstøj. Men til et bryllup i folkekirken er der ingen dresscode eller krav om mange gæster og dyr fest. I kan altså sagtens aftale bryllup med kort varsel og blive gift i hverdagstøjet. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner. 

 

Kirkelig velsignelse

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab kan finde sted såfremt den ene af parterne er medlem af Folkekirken. Forud for velsignelse aftaler man et tidspunkt for velsignelsen med kirkekontoret

Der aftales en samtale med præsten, som henvender sig til jer ca. 14 dage før for at træffe nærmere aftale omkring velsignelseshandlingen, valg af salmer m.m. Der er ingen frist for hvor lang tid, der må gå mellem vielsen på rådhuset og velsignelsen i kirken. Ritualet for en kirkelig velsignelse følger i høj grad vielsesritualet.

Ved en kirkelig velsignelse gælder de samme retningslinjer, som man kan læse under "vielse", men i stedet for en prøvelsesattest og oplysninger om vidner, skal præsten blot have en kopi af jeres vielsesattest i forbindelse med samtalen.

Kontakt kirkekontoret

Vestergade 5, 8450 Hammel
Mail: hammel.sogn@km.dk 

 

Tlf. 86 96 93 52

Ægteskabs-erklæring på borger.dk

Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk. Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk

Navneændring

Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen? Det gør I på Borger.dk senest 15 dage før vielsen - med bryllupsdatoen som ekspeditionsdato.