Lading Menighedsråd

Formand Orla Nielsen
Mail: on@orlanielsen.dk 
Tlf.: 22 95 84 77

Næstformand og sekretær Britta M. Larsen 
Mail:bl@akat.dk
Tlf.: 25 13 83 32

Kirkeværge Bent Vithen
Mail: bentvithen@gmail.com
Tlf.: 61 74 06 77

Kasserer Jenny Lyngklip Strøm
Mail: jenny.JLS.50@gmail.com
Tlf.: 60 91 49 14

Menigt medlem
Gunhild Donslund

Menighedsrådet udgør ledelsen af sognekirken og har ansvaret for kirkens liv og vækst

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne.

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne.