Kirkebil

 

 

Kirkebil kan bestilles til gudstjenester  i pastoratet og er forbeholdt folk bosiddende i sognene. Kirkebilen bestilles direkte hos TAXA på tlf. 8698 3570. 

Kirkebilen er gratis!