Gudstjenester

I Hammel, Voldby og Lading kirker

Søndagens gudstjenester 

Der er gudstjeneste hver søndag i en eller flere af pastoratets kirker. Du kan se den aktuelle gudstjenesteliste her. 

Gudstjenesterne kl. 9.30 er uden nadver undtagen juledag, påskedag og pinsedag.
Gudstjenesterne kl. 11.00 er altid med nadver.

Det er muligt at have dåb både ved gudstjeneste kl. 9.30 og kl. 11.00. Dåb aftales med kirkekontoret eller en af præsterne.

Du kan læse mere om liturgien ved vores gudstjenester her.

Hver måned har vi en fast salme, der synges ved alle gudstjenester. Det kan enten være en ny salme, vi ønsker at lære eller en af de ældre salmer, der trænger til at blive genopfrisket. Månedens salme annonceres i Kirkenyt.

Ønsker du at læse søndagens tekst – klik her

Kirkebil

Der kan bestilles gratis kirkebil til gudstjenester i pastoratet – ring på tlf. 86 98 35 70.

Dåbsgudstjenester

I Hammel kirke er der 5-6 dåbslørdage om året. Herunder kan du se de aktuelle datoer:

Lørdag d. 10. august kl. 9.30

Lørdag d. 28. september kl. 9.30

Lørdag d. 9. november kl. 9.30

I Lading og Voldby Kirke er der ikke fastlagte dåbslørdage, men det er muligt med lørdagsdåb en gang i kvartalet.

Kontakt kirkekontoret eller en af præsterne for at høre nærmere om lørdagsdåb.

Familiegudstjenester

I Hammel Kirke er der familiegudstjenester eller arrangementer for børn i forbindelse med højtiderne og to gange årligt er der familiegudstjeneste, hvor der holdes afslutning for minikonfirmanderne.

Derudover er der den første weekend i oktober BUSK (Børn – Unge – Sogn – Kirke), hvor KFUM-Spejderne medvirker, der er Halloween for børn i november og fastelavnsgudstjeneste i februar.

I Voldby og Lading Kirker er der 5-6 familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning om året. Disse ligger søndage kl. 17.00.

Plejehjemsgudstjenester

Der er gudstjenester for beboere og deres pårørende på Plejecentrene Solhøj og Tinghøj. Se aktuelle gudstjenester i kalenderen.

Andre gudstjenester

Der er gudstjenester for beboere og deres pårørende på Plejecentrene Solhøj og Tinghøj. Se aktuelle gudstjenester i kalenderen.

Liturgi

Se liturgien for gudstjenesterne kl. 9.30 og 11.00 på linket herover. 

I Hammel, Voldby og Lading pastorat