Resultat fra valgforsamling

Tirsdag d. 15. september blev der afholdt valgforsamling i Hammel, Voldby og Lading pastorat og resultatet er nu klar til at blive offentliggjort.

På valgforsamlingen i Tinghuset i Hammel blev følgende valgt til det nye menighedsråd i Hammel:
Niels Christian Medom
Maja Elinor Bjerregaard Jensen
Ole Møller Molbo
Birgit Stavensø Bak
Signe Marie Petersen
Jørn Holmgaard Thomsen
Marianne Schøler,
Kirsten Brandsen Buch.

Eftersom der skal være 11 personer i Hammel menighedsråd, og der kun stillede 8 op, afholdes der et opfølgende valg d. 6. oktober, hvor vi gerne skulle få valgt 3 kandidater mere samt 2 stedfortrædere. Der kommer yderligere information om dette. 

På valgforsamlingen i sognehuset i Lading blev følgende valgt til det nye menighedsråd i Lading:
Orla Nielsen
Bettina Styver
Fie Skov
Susanne D. Hansen
Britta M. Larsen

Stedfortrædere:
Gundhild Donslund
Bent Vithen

På valgforsamlingen i forsamlingshuset i Voldby blev følgende valgt til det nye menighedsråd i Voldby:
Sten Boye Jensen
Käte Guldholt
Jens Kristensen
Anne Kjestine Pedersen
Maggi Hindborg Hansen

Voldby Sogns Menighedsråd afholder suppleringsvalg (2 suppleanter) tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Vesterled, Voldby Kirke. Kontaktperson: Sten Boye Jensen: 20 44 83 89 / Sten.boye@3f.dk

 

Det skal herved også meddeles, at der efter overstået valgforsamling i Hammel, Voldby og Lading Sogne tirsdag d. 15. september kan indleveres en kandidatliste til hvert af de tre sogne.

En sådan kandidatliste vil udløse afstemningsvalg i pågældende sogn efter Valgloven.

Eventuelle kandidatlister skal afleveres senest tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 12.00 på Hammel-Voldby-Lading Kirkekontor – Vestergade 5 – 8450 Hammel

På pastoratets vegne
Valgbestyrelsen i nævnte sogne

Del dette: