Præster

Sognepræst (kbf)
Ann Vendeltorp, Anbækvej 5
Træffes bedst tirsdag-fredag
Tlf.6093 4642
avhe@km.dk

 

 

Sognepræst
Majbrit Billesø Rasmussen
Træffes i Tinghuset,
Vestergade 5, Hammel
mail: mabr@km.dk
tlf.: 2943 0331 

Fri hver mandag

Konstitueret sognepræst
Jannie Nedergaard Fries
Tlf: 4238 3102

Mail: jnf@km.dk

 

 

 

Ny konstitueret sognepræst

Jeg hedder Jannie Nedergård Fries og er 44 år gammel. Jeg bor i Ulstrup sammen med min familie, som består af min mand, Knud, som er præst dér, og vores søn Christian på snart 12 år og vores datter Marie på 7 år. Fra d. 1. April 2018 og året ud er jeg blevet ansat som vikar i Hammel-Voldby og Lading pastorat. Jeg har været præst siden 2007 og jeg synes, præstejobbet er spændende, fordi der er så mange forskellige facetter ved jobbet, og ikke to dage er ens. At være præst kræver både, at man holder gudstjeneste med prædiken og barnedåb, og at man underviser konfirmander og mini-konfirmander i, hvad kristendommen er, og hvorfor kristendommen egentlig vedkommer os. Man skal også varetage kirkelige handlinger som vielser og begravelser og møde både sorg og glæde. Jeg kan ikke pege på én ting, som jeg synes er specielt spændende ved jobbet, for jeg synes, at alle opgaverne er lige vigtige. I skrivende stund er jeg kun lige startet, men jeg glæder mig meget til at skulle være vikar hos jer og ser frem til at møde personale, menighedsråd og ikke mindst sognebørnene i forbindelse med mit arbejde som præst hos jer. Med venlig hilsen Jannie Nedergård Fries