Hammel menighedsråd

Menighedsrådsmøderne er offentlige og alle er velkomne til at møde op i Tinghuset i Hammel og lytte til møderne

Datoer i efteråret 2018: 25.9., 30.10., 27.11.

Det er om tirsdagen kl. 19.00 i Tinghuset

Dagsorden for næste menighedsrådsmøde

DAGSORDEN for MR møde i Hammel