Kirkekontoret for Hammel-Voldby-Lading pastorat

Kordegn: Marianne Jepsen Krog

Vestergade 5, 8450 Hammel
E-mail: hammel.sogn@km.dk 

Mandag-fredag kl. 10-13
Onsdag desuden kl. 15-18
Lørdag lukket
       Tlf. 8696 9352