Kirkegårdsmedarbejdere

Jens-Vilhelm Mortensen, kirkegårdsleder
Hanne Bertelsen, kirkegårdsansat (stedfortræder) tlf 2635 7011
Lisbeth Middelhede
kirkegårdsmedarbejder
Søren Holten
kirkegårdsmedarbejder
Mogens Glargaard
kirkegårdsmedarbejder
Lene, kirkegårdsmedarbejder
Mona Holm, kirkegårdsmedarbejder