Kirkegårdsmedarbejdere

Jens-Vilhelm Mortensen, kirkegårdsleder
Hanne Bertelsen, kirkegårdsansat
Lisbeth Middelhede
kirkegårdsmedarbejder
Søren Holten
kirkegårdsmedarbejder
(stedfortræder)
Mogens Glargaard
kirkegårdsmedarbejder
Lene, kirkegårdsmedarbejder
Mona Holm, kirkegårdsmedarbejder