Hammel kirke

Hammel kirke er en vejkirke. Dette betyder, at kirken dagligt er åbent for besøgende fra kl 8.00 - 16.00 om vinteren og fra kl 8.00 - kl 18.00 om sommeren 

I våbenhuset ligger der foldere, der beskriver Hammel kirkes historie og inventar.

Adressen:
Hammel Kirke
Vestergade 7-9
8450 Hammel 


Voldby kirke

Voldby Kirke er åben efter aftale med kirkegårdskontoret eller kirkeværgen

Adresse:
Voldby Kirke
Gl Hammelvej 34 A
8450 Hammel