Menighedsrådene ved Hammel, Voldby og Lading kirker

MENIGHEDSRÅD - HAMMEL

Peder Lerdrup Spørring, formand 21 26 81 07 peru@os.dk Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel

Marianne Schøler, næstformand 40 73 24 66 msscholer@gmail.com Baneallé 9, 8450 Hammel

Niels Christian Medom, kasserer 21 14 90 74 christian@medom.net Malerkrogen 1, 8450 Hammel

Jane Astrid Buelund, kirkeværge 86 96 36 38 / 20 96 36 38 janebuelund@yahoo.dk Solbakken 51, 8450 Hammel

Maja Elinor Bjerregaard Jensen 86 96 91 27/ 20 96 00 14 maja@jensen.mail.dk Minervavej 24, 8450 Hammel

Karen Stilling Nielsen 86 96 14 17 / 26 37 14 17 stilling@fiberpost.dk Egevej 4, 8450 Hammel

Laila Nørskov Laursen 61 33 84 80 sellaursen@youmail.dk Møllevangen 109, 8450 Hammel

Bodil Breiner Nielsen 27 26 91 40 bbcn@youmail.dk Vestervangsvej 12, 8450 Hammel

Bitten Uggerhal Ejstrup 29 23 44 01 bitten@ejstrup.dk Rolighedsvej 16, 8450 Hammel

Inger-Marie Ebbesen 86 87 10 95 ebbesen.hammel@gmail.com Chr. Eriksensvej 5, 8450 Hammel

Jørn Holmgaard Thomsen 30 26 15 89 jorn.holmgaard@gmail.com Sallvej 17, 8450 Hammel

Suppleant:

Minna Kæte Møller Klausen 61 28 53 03 kate.klausen@live.dk Granvej 6, 8450 Hammel

Peder Lerdrup Spørring, formand,
21 26 81 07, peru@os.dk
Marianne Schøler, næstformand,
40 73 24 66, msscholer@gmail.com
Jane Astrid Buelund, kirkeværge,
86 96 36 38 / 20 96 36 38, janebuelund@yahoo.dk
Maja Elinor Bjerregaard Jensen,
86 96 91 27, maja@jensen.mail.dk
Karen Stilling Nielsen 86 96 14 17 / 26 37 14 17, stilling@fiberpost.dk
Laila Nørskov Laursen, 61 33 84 80
sellaursen@youmail.dk
Bodil Breiner Nielsen, 27 26 91 40
bbcn@youmail.dk
Bitten Uggerhal Ejstrup, 29 23 44 01,
bitten@ejstrup.dk
Inger-Marie Ebbesen,
86 87 10 95
ebbesen.hammel@
gmail.com
Kasserer: Niels Christian Medom, 21 14 90 74
christian@medom.net
Jørn Holmgaard Thomsen
30 26 15 89, jorn.holmgaard@gmail.com
Minna Kæte Møller Klausen (Suppleant)
61 28 53 03 kate.klausen@live.dk

MENIGHEDSRÅD - VOLDBY

Sten Boye Jensen, formand/kontaktperson 86 96 92 68 /arb.nr 88 92 66 32 / 20 44 83 89 sten.boye@3f.dk Gl. Hammelvej 20, Voldby, 8450 Hammel

Jens Kristensen, kirkeværge 86 96 10 38 / arb.nr: 40 38 21 857 hedebogaard@c.dk Byagervej 47, Voldby 8450 Hammel

Susanne Holm Sørensen, kasserer 86 96 39 69 / 42 96 38 68 TSvoldby@mail.dk Gl. Hammelvej 52, Voldby, 8450 Hammel

Susanne Friis Madsen 22 98 53 62 susanne@ioj.ioj.dk Voldby Hovvej 85, 8450 Hammel

Ditte Bundgaard 86 96 34 52/20 24 11 42 bundgaard@fiberhjem.dk Korsagervej 28, Voldby, 8450 Hammel

Suppleanter:

Käte Lykke Guldholt 29 44 14 44 guldholt@gefiber.dk Sjellevej 18,8450 Hammel

Anne Kjestine Petersen (suppleant) 86 96 33 64 / 24 22 21 66 annekjestine@gmail.com N. P. Schølersvej 30, 8450 Hammel

 

MENIGHEDSRÅD - LADING

Susanne Dalsgaard Hansen, formand 2094 9410 susanne.d.hansen@gmail.com Lyngballevej 21, 8471 Sabro

Majbrit Fie Juhl Skov, næstformand 2812 5383, fiseline@gmail.com Drosselvej 2, 8450 Hammel

Orla Nielsen, kirkeværge/kasserer 8694 8477 on@orlanielsen.dk Møldalvej 15, 8471 Sabro

Britta Larsen, sekretær/kontaktperson 2513 8332, bl@akat.dk, Lyngballevej 32, 8471 Sabro

Bettina Styver 4018 1274 Mandhusvej 2b, Lading, 8471 Sabro bettina.styver@gmail.com

Suppleanter:

Gunhild Donslund 86 94 86 47 Markusvej 10, Markusminde, 8471 Sabro

Alf Knudsen Lyngballevej 18, papirflyver@yahoo.dom, Fajstrup, 8471 Sabro

Bent Vithen 8694 8921, bentvithen@gmail.com, Engbakken 38, 8471 Sabro

Kirkelig ledelse

Siden indførelse af Menighedsloven i 1903 har menighedsrådene fået større indflydelse på valget af menighedens præst og sognets økonomi. Faktisk i en sådan grad at menighedsrådet i dag er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

  • at være forvaltningsmyndighed
  • at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
  • at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
  • at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård
  • at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse