Kirkegårdsmedarbejdere

Jens-Vilhelm Mortensen, kirkegårdsleder
Fritz Alber
kirkegårdsmedarbejder
(stedfortræder)
Lisbeth Middelhede
kirkegårdsmedarbejder
Lene Filipsen, kirkegårdsmedarbejder
Mogens Glargaard
kirkegårdsmedarbejder
Mona Holm, kirkegårdsmedarbejder