Vesterled - Voldby Sognehus

Muligheder og aktiviteter

Voldby sogn råder over kontor og velfærdsfaciliteter til personalet, et lille og anderledes møde- og undervisningslokale til arrangementer på sogneplan. Rammerne er tilstede for igangsætning af kirkelige tilbud og aktiviteter i lokale omgivelser.

Erhvervelse af sognehus

I 1982 købte Voldby Menighedsråd et ældre hus på Gl. Hammelvej med ca. 1100 m2 grund vest for kirkegården til anlæg af parkeringspladser til kirken, etablering af materielgård til kirkegården samt nyindretning af redskabsrum, kombineret opholdstue for graveren og mødelokale for menighedsrådet (med tekøkken), toilet samt baderum for graveren (arkitekt Preben E. Jensen, Hammel).

Artikel i Aarhus Stiftstidende fra 10. juli 1982 beskriver trængslerne for Voldby Kirke og hvordan købet af Gl. Hammelvej 34 kan løse problemerne mere»

For at få bedre pladsforhold til aktiviteterne i sognehuset blev redskabsrummet i 1994 inddraget og indrettet til møderum. Et nyt redskabsrum blev herefter opført ved kirkegårdens materialeplads øst for den gamle kirkegård.