Voldby kirke


Voldby sogn

Fælles kirkekontor for Hammel-Voldby-Lading Pastorat

Vestergade 5, 8450 Hammel, åbent hverdage fra 10-13, onsdage tillige 15-18

Kordegn Mogens R. Jensen, tlf: 86 96 93 52, mail: mrje@km.dk

Fælles kirkegårdskontor for Hammel-Voldby-Lading Pastorat

Vestergade 5, 8450 Hammel

Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm Mortensen, tlf: 86 96 10 02,

mail: hammel.kirkegaard@gmail.com

Kirkegårdslederen træffes bedst mandag-fredag kl 11-12 på kirkegårdskontoret i Tinghuset eller på kirkegården.

Kirketjener:

Hanne Bertelsen, tlf. 2635 7011

Kirkesangere: (ansat af Lading menighedsråd)

Stinne Henriksen, 28 76 18 71 ennits@hotmail.dk

Caroline Dusgård, 42 60 60 41 carolinedusgaard@gmail.com

Organist:

Niels Viggo Jensen, Tlf. 8642 6352 eller 5135 6352, musik.voldby@hammel-voldbykirke.dk

Kirkeværge:

Jens Kristensen, Tlf. 8696 1038, hedebogaard@c.dk

Menighedsrådsformand:

Sten Boye Jensen, Tlf. 8696 9268, sten.boye@3f.dk

formand.voldby@hammel-voldbykirke.

Hvad sker der i Voldby sogn?

Læs om Voldby Kirkes aktiviteter på forsiden af hjemmesiden, under "aktiviteter" eller i kalenderen.

Mange aktiviteter foregår i Hammel kirke og Tinghus, så som korsang, børnekor, legestue og babysalmesang. Disse aktiviteter er et tilbud til alle i pastoratet, dvs. alle som hører til i Hammel, Voldby og Lading sogne.

Der sker noget for alle aldersklasser - og hvis du synes, der mangler noget, så skriv til os, eller kig forbi på kirkekonteret!

Gudstjenester i Voldby

Arrangementer i Voldby