Lading Kirke

LADING SOGN

www.hammel-voldby-ladingkirker.dk

Fælles kirkekontor for Hammel-Voldby-Lading Pastorat:

Vestergade 5, 8450 Hammel, åbent hverdage fra 10-13, onsdage tillige 15-18

Kordegn Mogens R. Jensen, tlf: 86 96 93 52, mail: mrje@km.dk

Fælles kirkegårdskontor for Hammel-Voldby-Lading Pastorat

Vestergade 5, 8450 Hammel

Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm Mortensen, tlf: 86 96 10 02, mail: hammel.kirkegaard@gmail.com

Kirkegårdslederen træffes bedst mandag-fredag kl 11-12 på kirkegårdskontoret i Tinghuset eller på kirkegården.

Organist: Niels Viggo Jensen, tf 8642 6352 eller 5135 6352 nielsviggojensen@hotmail.com

Kirkesangere: Stinne Henriksen, Caroline Dusgaard

Kirketjener: Hanne Bertelsen, tlf. 2635 7011

Kirkeværge: Orla Nielsen, tlf. 8694 8477, on@orlanielsen.dk

Hvad sker der i Lading sogn ?

Læs om Lading Kirkes aktiviteter på forsiden af denne hjemmeside, under "aktiviteter" eller i kalenderen.

Mange aktiviteter foregår i Hammel kirke og Tinghus, så som korsang, børnekor, legestue og babysalmesang. Disse aktiviteter er et tilbud til alle i pastoratet, dvs. alle som hører til i Hammel, Voldby og Lading sogne.

Der sker noget for alle aldersklasser - og hvis du synes, der mangler noget, så skriv til os, eller kig forbi på kirkekonteret!

 

 

Gudstjenester i Lading

Arrangementer i Lading