Hammel og Voldby kirker

Hammel og Voldby kirker er én af de 25 kirker, der gennem godt et par hundreder år hørte under grevskabet Frijsenborg og som har det fælles præg, som følger af, at de alle blev restaureret i sidste halvdel af 1800-tallet og stort set efter planer, som blev lagt af greven som kirkeejer og udført under ledelse af hans tilsynsførende, arkitekt Christen Kiilsgaard.

Kirkerne er næsten lige gamle og blev opført  i tiden omkring år 1200, den romanske periode. Oprindelig så de ens ud. Kirkerne havde to højtsiddende, rundbuede, små vinduer på hver side i skibet og ét i koret. Der var to indgangspartier i skibet; på sydsiden til mændene og på nordsiden til kvinderne. Begge med et tympanon, en overligger, med kunstfærdigt udhugget figurer. Inde i kirken midt for indgangsdørene nede ved vestgavlen stod døbefonten. Over åbningen ind til koret en stor bue, korbuen eller triumfbuen. Ved korets østgavl alteret uden anden udsmykning end et kors. Der var ingen siddepladser, ingen stolestader, ingen prædikestol, ingen orgel; og der var selvfølgeligt ingen form for opvarmning. Hvis der i det hele taget var et loft, var det er fladt træloft.

Hvem byggede kirkerne? Vi ved det ikke. Ingen ved det. Hvad vi imidlertid kan sige med fuld sikkerhed er, at kirkebyggeriet har præget egnens liv, mens det stod på, og at der har været en styrke bag det. Om den jævne mand har haft indflydelse på det enkelte kirkeprojekt, om han overhovedet har haft adgang til kirken, da den endelig stod færdig, kan betvivles. Det hele kan have været stormands værk. Men det var den jævne mands arbejdskraft, der var med til at muliggøre det vældige byggeri.