Gravsted

Provstiudvalget har fastsat, at erhvervelse af gravsted og gravkastning skal være gratis for folkekirkemedlemmer, men der betales et mindre beløb for forlængelse af brugsretten.

Taksten for ikke-folkekirkemedlemmer skal svare til de faktiske omkostninger, som er forbundet med erhvervelse af gravsted og begravelse, herunder gravkastning og arbejdsløn.

Provstiudvalget finder det væsentligt at fastholde, at folkekirkemedlemmer kan regne med, at de med deres kirkeskat har erhvervet sig en gebyrfri plads på kirkegården.

Desuden er det vigtigt at bevare vores kirkegårde som fælles kulturelle områder, hvorfor der heller ikke i taksterne betales for etablering og vedligeholdelse af fællesarealer.

Pasning af gravsted

Gravpladser i fællesplæne passes altid af graveren. Der betales altid forud for pasning i fredningsperioden (et såkaldt "legat")
Gravstedsejeren er ansvarlig for pasning af gravstedet. Det betyder, gravstedet skal leve op til standarden fastsat for kirkegården.
Hvis gravstedet ikke lever op til standarden, kan menighedsrådet udføre arbejdet på gravstedsejerens bekostning.
Kirkegården kan tilbyde at passe gravstedet med 3 mulige ydelser.

  • renholdelse
  • plantning af forårs- og sommerblomster
  • grandækning

Derudover kan der mod betaling tilbydes særlige opgaver f.eks anlægning af gravstedet.

Renholdelse
Renholdelse indebærer at ukrudt på gravstedet fjernes. Derudover sørges der for omplantning af kantplanter, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Grandækning
Grandækning betyder, at gravstedet er dækket ca. 30 % med gran.

Forårs- og sommerblomster

Udvalg og antal er forskellig fra kirkegård til kirkegård. Spørg graveren.

Betaling for ydelser

Betaling for ydelser kan ske ved årlig fakturering eller som legat.

Et legat er en forudbetaling for ydelser for et antal år, normalt fredningsperioden.

Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning og omlægning af gravsteder er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikke-folkekirkemedlemmer.