Kirkegårdstakster

Pjece om brugen af gravsteder i Favrskov Provsti

Der kom i 2014 nye regler for beregning af kirkegårdstakster. Det er i følge ny lovgivning nu provstiudvalgene, som fastsætter kirkegårdstakster og er ansvarlig for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet. Priserne skal beregnes ud fra kostprisen. Overordnet er det en følge af, at kirkegårdstakster fremover skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer. Det vil sige, at der skal opkræves den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården, hverken mere eller mindre. Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstiet. Samtidig har vi sammenlignet vores takster med andre provstiers takster samt vejledende udregninger fra Kirkeministeriet.

Nogle kirkegårde oplever store stigninger i taksterne. Det skyldes, at taksterne ikke har været reguleret efter løn og prisniveau i årevis. Man har altså i mange år haft alt for lave takster, som slet ikke har svaret til udgifterne. De har betydet store underskud på kirkegårdsdriften.

Erhvervelse af gravsted

Provstiudvalget har fastsat, at erhvervelse af gravsted og gravkastning skal være gratis for folkekirkemedlemmer. Taksten for ikke-folkekirkemedlemmer skal svare til de faktiske omkostninger, som er forbundet med erhvervelse af gravsted og begravelse, herunder gravkastning og arbejdsløn. Provstiudvalget finder det væsentligt at fastholde, at folkekirkemedlemmer kan regne med, at de med deres kirkeskat har erhvervet sig en gebyrfri plads på kirkegården. Desuden er det vigtigt at bevare vores kirkegårde som fælles kulturelle områder, hvorfor der heller ikke i taksterne betales for etablering og vedligeholdelse af fællesarealer. Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder. Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikke-folkekirkemedlemmer.

Prislister for Hammel, Voldby og Lading kirkegårde