På Hammel kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem.
Kirkegårdens opdeling er illustreret på oversigtskortet af gravstederne.

Traditionelle kistegravsteder:
Gravstederne er udlagt med 1-4 pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave.
Man kan vælge at renholde gravstedet selv. Man kan også aftale renholdelse med kirkegårdslederen. Det samme gælder plantning af forårs- sommerblomster og/eller grandækning. Betaling, se Takster.

Kistegrav med plade i plæne (Grøn Linjebegravelse):
Her dækkes graven af et græstæppe hvorpå der skal lægges en granitplade med plan overflade og indhugget skrift i størrelse 40 x 50 cm. Græstæppet må ikke beplantes, men afskårne blomster kan sættes i en dertil indrettet vase (udgiften til vasen afholdes af gravstedsejeren). 
Gravstederne kan om ønsket deles i to ens kvadrater. Hver kvadrat kan anvendes til nedsættelse af en eller flere urner. Ved gravstedets etablering betales for en periode på 25 år for et kistegravsted og 10 år for et urnegravsted. Ved periodens udløb kan gravstedsretten forlænges.

Urnegravsteder:
For urnegravstederne i kirkegårdens afd. A fra nr. 633 til nr. 701 og hele afd. E skal betalingen for etablering og renholdelse erlægges for hele fredningstiden på mindst 10 år. Gravmindernes størrelse skal være ca. 40 x 60 cm. Gravstederne skal etableres og anlægges af kirkegårdens personale. Beplantning med forårs- og sommerblomster, og grandækning skal ligeledes varetages af kirkegårdspersonalet. Betaling, se Takster

Urnegravstederne i afd. F er anlagt i år 2000. Bortset fra det område som er anlagt som grønt tæppe (plade i plænen) kan gravstedsejerne vælge at renholde gravstedet selv eller overlade renholdelse og beplantning til kirkegårdspersonalet. Betaling, se Takster.

Urnegrav med plade i plænen:
Gravstedsnumrene 1-20 og 159-180 i afd. F henligger som grønt tæppe. Som gravminde må alene henlægges granitplader i størrelse 40 x 50 cm. Pladerne skal være med indhugget skrift. Der må ikke beplantes på gravstederne. Buketter skal anbringes i vaser som er nedgravet i jordniveau. For gravstederne gælder endvidere, at vedligeholdelse foretages af kirkegårdspersonalet. Betaling for vedligeholdelse erlægges for hele fredningstiden, se Takster

Fællesplænen for urner (De ukendtes grav):
Fællesplænen findes nordøst for kirken. En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten.

Ved nedsættelse i fællesgravene, skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningdstiden. Betaling se Takster

Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat omkring krucifikset.


Endelig aftaler om et gravsted på Hammel Kirkegård sker ved henvendelse til kirkegårdsleder Jens-Vilhelm Mortensen


Erhvervelse af gravsted:
Gravstedsret har alle, der bor eller har boet i Hammel Sogn eller har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården. Erhvervelse af gravsted er gratis for folkekirkemedlemmer. 

Gravstedsretten overdrages for en periode - der er lig med fredningstiden. Fredningstiden er den tid hvor graven skal ligge urørt. Den er for kister 25 år og for urner 10 år. Gravstedsretten kan forlænges efter aftale med kirkegårdslederen.

Renholdelse af gravsteder:
Gravstedets ejer har pligt til at sørge for, at gravstedet holdes pænt og fri for ukrudt. 

Renholdelse samt andre ydelser som forårs- sommerblomster og grandækning på gravstedet kan overlades til kirkegården mod betaling. Aftalen kan laves som en løbende aftale, hvor der betales for et år af gangen eller som en legataftale, hvor der indbetales et beløb for hele fredningstiden. 

I visse afdelinger er der obligatorisk vedligeholdelses- aftale, som også kan indeholde forårs- sommerblomster og grandækning.

Der gøres opmærksom på, at kirkens forsikringer ikke dækker evt. hærværk m.v. på gravsteder og beplantning.

Find et gravsted

En del besøgende på kirkegården har forespørgsler omkring afdøde, som de enten har været bekendte med eller på anden måde haft relationer til.

Personalet på kirkegården vil meget gerne være behjælpelige med at finde de gravsteder der søges efter. Hvis man på forhånd har et gravstedsnummer, vil det gøre søgningen meget lettere for personalet at hjælpe.

Hjemmesiden www.findgravsted.dk er en fin side der gør søgning efter afdøde på Hammel Kirkegård meget let og overskuelig.

"Kirkegårds-reglement"

I det gamle Rom tog man én gang om året på udflugt til sine afdøde familie-medlemmers gravsted, og holdt en fest dér - med både spisning og dans på graven.

I dag er det anderledes. For os er en kirkegård først og fremmest et sted, hvor der skal være fred til at mindes mennesker man holder af og savner. Det er vigtigt, at man altid husker på, at kirkegården er et sted, hvor folk går hen med følelser og tanker, som betyder meget for dem. 

Folks følelser er naturligvis private og der kan være mange forskellige grunde til et besøg på kirkegården. Men som udgangspunkt skal man altid opføre sig på en måde, så der er plads til den ro og eftertanke, som alle kan have brug for.

Man behøver måske ikke være dødsens alvorlig. Alligevel kan det være en god idé at huske på, at døden er alvor.