Arbejdsfunktioner i årets løb

  • Grandækningen tages af fra først i marts.
  • Vandhanerne på kirkegården åbnes, og der sættes vandkander og vaser ud på kirkegården, omkring d. 15. marts / 1. april, når faren for frost er ovre. 
  • Forårsblomster plantes fra ca. d. 15. marts, og der plantes færdigt inden påske.
  • Gravsteder anlægges løbene fra frosten er af jorden.
  • Sommerblomster plantes fra midt i maj til først i juni inden Grundlovsdag d. 5. juni.
  • Der klippes hække i juni og august/september.
  • Vandhanerne på kirkegården lukkes, og vandkander og vaser tages ind når frosten melder sig. Dog forbliver vintervandhanen på siden af værkstedet åben vinteren igennem, og indtil der kommer hård frost vil der stadig være vandkander og vaser dér. Derefter tages vandkanderne og vaserne ind
  • Grandækningen begynder midt i oktober og vi skal helst være færdig den 1. december.
  • Juletulipaner og hyacinter sættes ca. én uge før jul.