Fælles kirkegårdsdrift i Hammel, Voldby og Lading sogne

Kirkegårdene i Hammel, Voldby og Lading Pastorat drives Hammel Menighedsråd

Kirkegårdskontoret ligger i Tinghuset i Hammel, Vestergade 5, 8450 Hammel

Alle henvendelser angående kirkegårdene sker til kirkegårdsleder Jens-Vilhelm Mortensen på tlf. 86 96 10 02, mail: hammel.kirkegaard@gmail.com

Kirkegårdslederen træffes bedst mandag-fredag kl 11-12 på kirkegårdskontoret i Tinghuset eller på kirkegården.

Ansatte på kirkegårdene

Hammel kirkegård

Voldby kirkegård - før og efter sløjfning

før

før

efter

efter

Beskæring og forår på Lading kirkegård

Find et gravsted

En del besøgende på kirkegården har forespørgsler omkring afdøde, som de enten har været bekendte med eller på anden måde haft relationer til.

Personalet på kirkegården vil meget gerne være behjælpelige med at finde de gravsteder der søges efter. Hvis man på forhånd har et gravstedsnummer, vil det gøre søgningen meget lettere for personalet at hjælpe.

Hjemmesiden www.findgravsted.dk er en fin side der gør søgning efter afdøde på Hammel Kirkegård meget let og overskuelig.

"Kirkegårds-reglement"

I det gamle Rom tog man én gang om året på udflugt til sine afdøde familie-medlemmers gravsted, og holdt en fest dér - med både spisning og dans på graven.

I dag er det anderledes. For os er en kirkegård først og fremmest et sted, hvor der skal være fred til at mindes mennesker man holder af og savner. Det er vigtigt, at man altid husker på, at kirkegården er et sted, hvor folk går hen med følelser og tanker, som betyder meget for dem. 

Folks følelser er naturligvis private og der kan være mange forskellige grunde til et besøg på kirkegården. Men som udgangspunkt skal man altid opføre sig på en måde, så der er plads til den ro og eftertanke, som alle kan have brug for.

Man behøver måske ikke være dødsens alvorlig. Alligevel kan det være en god idé at huske på, at døden er alvor.