Vielse

Kirkelig vielse kan finde sted såfremt én af parterne er medlem af Folkekirken.

For at indgå ægteskab skal I udfylde en ægteskabserklæring. Det gør I via www.borger.dk/giftes. Når det er godkendt, at I kan gifte jer, så bliver der udstedt en prøvelsesattest.

Prøvelsesattesten skal I videregive til kirkekontoret. (Bemærk at den kun gælder i 4 måneder, dvs. I skal ikke søge om det 1 år før jeres bryllup, så bliver den forældet. Beregn en ekspeditionstid på ca. 14 dage)

  • tidspunktet for vielsen aftales med kirkekontoret
  • bryllupssamtale aftales med præsten
  • Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup.
  • ca. 14 dage før en vielse kontakter præsten brudeparret for at træffe aftale om en samtale vedrørende vielseshandlingen, valg af salmer, navne og adresser på vidner.

Navneændring i forbindelse med bryllup
Hvid I ønsker at ændre navne på bryllupsdagen, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne.

Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring.

 

Mange forestiller sig, at et kirkebryllup er synonym med meget planlægning, stor fest og dyrt, fint bryllupstøj. Men til et bryllup i folkekirken er der ingen dresscode eller krav om mange gæster og dyr fest. I kan altså sagtens aftale bryllup med kort varsel og blive gift i hverdagstøjet. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.