Invitation til konfirmandforældrene:

Kære konfirmandforældre! Vi vil gerne invitere jer til forældremøde onsdag den 5. september 2018, hvor I får en orientering om konfirmandforløbet, og hvor I får mulighed for at stille spørgsmål vedr. konfirmationen. Forældre fra Skovvangskolen kl. 17 – 18. Forældre fra Søndervangskolen kl. 19 – 20.

Som I måske har fået at vide af jeres børn, bliver Hammel kirke lukket i efteråret 2018 på grund af ombygning. Den bliver tidligst åbnet igen ved årsskiftet 2019/2020, hvorfor konfirmationer ikke kan foregå i Hammel kirke i foråret 2019. Vi vil i stedet benytte Voldby og Lading kirker til konfirmationerne. I kan i nedenstående skema se, hvilken kirke jeres barn skal konfirmeres i. Der er ikke ændret på dag og tidspunkt på dagen for den enkelte konfirmation i forhold til det, der blev meldt ud for to år siden:

Konfirmationsforberedelse 2018-19

Oversigt over konfirmationsforberedelse i Hammel-Voldby-Lading pastorat (2018-2019)

Konfirmander fra Skovvangskolen møder onsdag kl. 14.15-15.45 i Tinghuset/Hammel Kirke

Konfirmander fra Søndervangskolen møder torsdag kl. 13.45-15.15 i Tinghuset/Hammel Kirke

Der er konfirmationsforberedelse følgende dage:

 • 5./6. september 2018
 • 26./27. september
 • 3./4. oktober Temaaften kl. 17.00-20.00
 • 24./25. oktober
 • 14./15. november
 • 5./6. december
 • - Juleferie, vi mødes igen i uge 3
 • 16./17. januar 2019
 • 23./24. januar
 • 30./31. januar – Temadag. Hver skole for sig. Kl. 8.00-14.00
 • 20.-21. februar 27./28. februar – Temadag. Hver skole for sig. Konfirmanderne hentes ved skolen i bus kl. 12.00. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.00.
 • 6./7. marts 13./14. marts
 • 20./21. marts 27./28. marts – Temadag. Hver skole for sig. Kl. 8.00-14.00
 • 24./25. april 8. maj – Prøve for Søndervangskolen
 • 15. maj – Prøve for Skovvangskolen
   

Konfirmationsdatoer 2019

Lørdag 11. maj, Voldby kirke, 10.00, 7.C, Søndervangsskolen

Søndag 12. maj, Voldby kirke, 9.00, 7.A, Søndervangsskolen

Søndag 12. maj, Lading kirke, 11.00, 7.B, Søndervangsskolen

Søndag 12. maj, Voldby kirke, 11.00, Voldbybørn, Søndervangsskolen

St. Bededag 17. maj, Lading kirke, 11.00, Ladingbørn, Søndervangsskolen

 

St. Bededag 17.maj, Voldby kirke, 9.00, 7-9 klasser, Skovvangsskolen

St. Bededag 17. maj, Voldby kirke, 11.00, 7.A, Skovvangsskolen

Søndag 19. maj, Voldby kirke, 9.00, 7.B, Skovvangsskolen

Søndag 19. maj, Voldby kirke, 11.00, 7.C, Skovvangsskolen

 

Med venlig hilsen Præsterne v/ Hammel, Voldby og Lading kirker

Konfirmationsdatoer 2020

Lørdag 2.maj, Hammel kirke kl 10.00, nuv. 5.Y Søndervangskolen

Søndag 3.maj, Hammel kirke kl 9.00, nuv. 5.Z Søndervangsskolen

Søndag 3.maj Hammel kirke kl 11.00, nuv 5.XSøndervangsskolen

Søndag 3.maj Voldby kirke kl 11.00, Voldbybørn Søndervangsskolen

St. Bededag 8.maj Lading kirke 11.00, Ladingbørn Søndervangsskolen

St. Bededag 8.maj, Hammel kirke kl 9.00 79kl. 2019 Skovvangsskolen

St. Bedeag 8.maj, Hammel kirke kl 11.00, nuv. 5.B, Skovvangsskolen

Søndag 10.maj, Hammel kirke kl 9.00, nuv. 5.A, Skovvangsskolen

Søndag 10.maj, Hammel kirke kl 11.00, nuv. Nuv. 5.C Skovvangsskolen

Hvad betyder konfirmation?

Konfirmation betyder "bekræftelse". Det er imidlertid ikke konfimanden, der nu som "voksen" bekræfter noget. - Det, som bekræftes er dåben - Den, der bekræfter er Gud - Den, som bekræftes, er konfirmanden.

Konfirmationen griber tilbage til dåben, hvor det siges, at barnet skal opdrages i den kristelige børnelærdom. Dåben "gælder" naturligvis lige meget hvad. Men hvis den døbte skal have glæde af dåben, må han eller hun vide noget om, hvad det vil sige at være døbt. Det er det konfirmationen handler om, at sætte ord på dåben.

I virkeligheden er det altså konfirmationsforberedelsen, som er det vigtige. Af samme grund behøver man heller ikke konfirmeres for at forblive medlem af kirken. Selve konfirmationen er først og fremmest en højtidelig afslutning på indføringen i "den kristelige børnelærdom". Her kan konfirmanden selv høre og opleve, hvad der blev sagt ved døbefonten.