Konfirmation 2018

Gældende for børn bosiddende i Hammel-Voldby-Lading pastorat

DATOKIRKETIDSPUNKTHOLDSKOLE
Lørdag 21. aprilHammel  10.00Nuvær. 5. BSøndervang
Søndag 22. aprilHammel    9.00Nuvær. 5. CSøndervang
Søndag 22. aprilHammel  11.00Nuvær. 5. ASøndervang
Søndag 22. aprilVoldby  11.00VoldbybørnSøndervang

St. Bededag 27. april

Lading  11.00LadingbørnSøndervang

 

 

DATO  KIRKETIDSPUNKTHOLDSKOLE
St. Bededag 27.aprilHammel   9.00Nuvær. 5.DSkovvang
St. Bededag 27.aprilHammel 11.00Nuvær. 5.ASkovvang
Søndag 29. aprilHammel   9.00Nuvær. 5.BSkovvang
Søndag 29. aprilHammel 11.00Nuvær. 5.CSkovvang

Hvad betyder konfirmation?

Konfirmation betyder "bekræftelse". Det er imidlertid ikke konfimanden, der nu som "voksen" bekræfter noget. - Det, som bekræftes er dåben - Den, der bekræfter er Gud - Den, som bekræftes, er konfirmanden Konfirmationen griber tilbage til dåben, hvor det siges, at barnet skal opdrages i den kristelige børnelærdom. Dåben "gælder" naturligvis lige meget hvad. Men hvis den døbte skal have glæde af dåben, må han eller hun vide noget om, hvad det vil sige at være døbt. Det er det konfirmationen handler om, at sætte ord på dåben. I virkeligheden er det altså konfirmationsforberedelsen, som er det vigtige. Af samme grund behøver man heller ikke konfirmeres for at forblive medlem af kirken. Selve konfirmationen er først og fremmest en højtidelig afslutning på indføringen i "den kristelige børnelærdom". Her kan konfirmanden selv høre og opleve, hvad der blev sagt ved døbefonten.

Konfirmandinformation 2018-19

Konfirmander, der skal konfirmeres i 2018:

UNGDOMSGUDSTJENESTE som indledning til konfirmationsforberedelse. Torsdag den 20. juni 2017 kl. 17.00 i Hammel kirke. Vi starter konfirmationsforberedelsen i år for de konfirmander, der skal konfirmeres i Hammel, Voldby og Lading i 2018, allerede inden sommerferien. Det er der flere grunde til. Én af dem er, at vi allerede i slutningen af september, nærmere bestemt lørdag den 30. september har en temadag for konfirmander om Luther. Konfirmanderne skal inden da nå at få et kendskab til, hvem reformatoren Martin Luther var. Det sker ved nogle forberedelsesdage i september. Vi har valgt i år at holde en ungdomsgudstjeneste som indledning på forberedelsen. Det er en ”almindelig” gudstjeneste, men specielt målrettet mod de unge mennesker, f.eks. vil musikken være anderledes end den, de vil opleve ved de efterfølgende gudstjenester frem til konfirmationen. Det er alle konfirmander, der er inviteret med - denne gang dog uden forældre. Vi vil i stedet allerede i efteråret holde forældremøder for hvert hold for sig. Ved gudstjenesten den 20. juni får konfirmanderne en plan over, hvornår de skal møde til forberedelse i hele perioden frem til konfirmationen. Der er også noget andet specielt. De konfirmander, der skal konfirmeres i Hammel, vil indlede deres forberedelse i en kirke med ét udseende, men blive konfirmeret i samme kirke, blot i en ændret udgave.

Konfirmander, der skal konfirmeres i 2019: Tidspunkterne for konfirmationerne ligger som de plejer: i weekenderne omkring St. Bededag: – med andre ord 11./12. maj og 17./18. og 19. maj. Hvilke klasser, der skal konfirmeres hvornår, vil være at finde på kirkernes hjemmeside fra midt i maj 2017.