Navneændring

Hvordan søger jeg navneændring?

Alle ansøgninger om navneændring skal som udgangspunkt indgives via www.borger.dk og signeres med NemID. Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du søge på en papirblanket. Blanketten udskrives fra www.borger.dk eller fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Ansøgning

Du begynder din ansøgning på www.borger.dk, og i menuen til venstre vælges: ”Familie og børn” – ”Navne og navneændring” – ”Navneændring” og "Ansøg om navneændring med NemID”.

Betaling

Bortset fra nogle få undtagelser skal der betales for behandling af en ansøgning om navneændring. Gebyret udgør i 2016 kr. 510, som skal betales med dankort på www.borger.dk som led i ansøgningen. Har du ikke dankort, er den billigste løsning, hvis du kan få lov til at benytte en andens dankort.

Ansøgning hvis du ikke har dankort

Hvis du ikke har dankort (eller nogen du kan låne af) skal ansøgningen indgives på papirblanket. Blanketten udskrives fra på www.borger.dk , og i menuen til venstre vælges: ”Familie og børn” – ”Navne og navneændring” – ”Navneændring”. Under ”Gebyr” kan du vælge ”Ansøg om navneændring – til print”. Bagerst på det udskrevne ansøgningsskema findes et girokort, som skal betales på posthus eller i bank, og den originale kvittering skal sammen med det udfyldte ansøgningsskema afleveres til personregisterføreren i dit bopælssogn.

Hvornår skal der ikke betales gebyr

Hvis et par i forbindelse med vielse ønsker at få samme mellem- og/eller efternavn skal der ikke betales gebyr for behandling af sagen, når ansøgningen indsendes inden eller senest 3 måneder efter vielsen. Der skal kun betales ét gebyr hvis der søges om navneændring for ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år. Der skal ikke betales gebyr for ansøgning om navneændring for børn under 18 år, hvis navneændringen sker som følge af forældrenes navneændring.

Ansøgning for børn

Generelt gælder for ansøgning om navneændring for børn under 18 år, at det er forældremyndighedsindeha-ver(ne) der søger. Dette gøres ligeledes med NemID fra www.borger.dk (se ovenfor). Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, skal I altså begge signere ansøgningen. Det gøres ved, at den ene opretter ansøgningen, og oplyser den anden forældres personnummer samt mail-adresse. Denne får nu en mail med et link, som kan åbne ansøgningen, og er man enig i ansøgningen, kan man signere med NemID. Har man forældre-myndigheden over sit barn alene, er det altid en god idé at scanne dokumentation for eneforældremyndigheden ind og vedhæfte ansøgningen, da dette ikke altid fremgår af CPR. Bemærk, at hvis dit barn bærer samme mellem- og/eller efternavn som den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, og ønskes dette/disse navn(e) slettet, vil der blive foretaget høring af den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. Ifølge reglerne skal personregisterføreren høre barnet om det ønsker den ansøgte navneændring. Det sker som regel ved en kort samtale med barnet på personregisterførerens kontor. Barnet må gerne have en voksen med, men det må ikke være en af forældrene.

Ansøgning for børn i alderen 12-15 år

Når et barn er fyldt 12 år skal det selv medunderskrive en ansøgning om navneændring. Da man først kan få NemID, når man fylder 15 år, kan ansøgning om navneændring for børn mellem 12 og 15 år kun foretages på papirblanket. Se procedure under ”Ansøgning hvis du ikke har dankort” – og husk at barnet skal underskrive i feltet ”Samtykke fra barn der er fyldt 12 år”.

Ansøgning for børn over 15 år

Når et barn er fyldt 15 år skal det medunderskrive en ansøgning om navneændring digitalt. Det betyder, at den forælder, der begynder ansøgningen på www.borger.dk både skal indtaste mailadresse på den anden forælder OG på barnet, der ligesom den anden forælder skal åbne ansøgningen via det tilsendte link og signere med sin NemID.

Bekræftelse på navneændringen

Når din ansøgning er imødekommet, vil du modtage en ”Bekræftelse på navn” i din e-boks. Heraf fremgår dit nuværende navn samt hvad du hed før. Den kan du bruge for at bevise, at ”du er dig” blot med et nyt navn – f.eks. i banken. Har du brug for en ny fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest efter du har fået navneændring, kan du på www.borger.dk digitalt anmode om at få en attest tilsendt. Du kan også henvende dig personligt på ethvert kirkekontor i landet, og få attesten udleveret ved at legitimere dig. Anmodning om attester for børn kan ikke foretages digitalt, og du er nødt til at henvende dig til et kirkekontor for at få attesten. En vielsesattest kan ikke længere benyttes som dokumentation for ens navn. Du kan finde flere oplysninger om navneændring på Ankestyrelsenshjemmeside.

Navneændring er pålagt et gebyr som i  2016 er på kr. 510. Dette kan betales via www.borger.dk 

I nogle tilfælde kan der være behov for dokumentation, se vejledning på www.personregistrering.dk. Vurderes det, at der er behov for yderligere dokumentation, vil man blive kontaktet.

Regler for fornavne, mellemnavne og efternavne kan findes på Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk/navne 

Kirkekontoret er gerne behjælpelig med oplysning og vejledning om evt. ændring af for-, mellem- og/eller efternavn, uanset om man er navngivet eller døbt.

Ønsker man navneændring i forbindelse med vielse, skal dette også anmeldes digitalt via www.borger.dk

Denne navneændring er gratis indtil tre måneder efter vielsen er foretaget.

hochzeitsfotograf/pixelio.de