Medlemsskab af folkekirken

Når du bliver døbt, bliver du automatisk medlem af folkekirken. Du kan ikke være medlem uden også at være døbt. Det er mest almindeligt, at man bliver døbt, inden man fylder et halvt år eller i konfirmationsalderen, men det er også muligt at blive døbt som voksen.

Hvis du ikke er blevet døbt, og du ønsker at melde dig ind i folkekirken, skal du henvende dig til din sognepræst eller kordegn. (Kirkekontoret) Børn, der er fyldt 15 år, skal give deres samtykke, inden de kan meldes ind i folkekirken. Du kan i CPR-registeret se, om du er medlem af folkekirken. Registerindsigt (CPR)

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal ved anmodningen om udmeldelse oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.

Melder du dig ud af folkekirken, betyder det, at du ikke har ret til samme kirkelige handlinger, som dem, der er medlemmer. Fx kan du kun blive viet i kirken, hvis mindst den ene del af brudeparret er medlem. Desuden kan du normalt kun blive begravet med deltagelse af en præst, hvis du er medlem af folkekirken, når du dør. Og taksterne for gravsteder er ofte højere for ikke-medlemmer. Det er derfor en god idé at underrette sine nærmeste om sin udtræden og aftale med dem, hvad der skal ske ved ens død.

Har man tidligere været medlem af folkekirken og ønsker at blive det igen, henvender man sig til en af præsterne.
Har man ikke tidligere været medlem af folkekirken og derfor som regel heller ikke er døbt, skal man døbes, inden man optages i folkekirken. 
Alle, uanset alder, kan blive døbt.