Fødsel

  • Anmeldelse af et barns fødsel sker automatisk på syghusets foranledning, ved hjemmefødsel fra jordemorderen.
  • Evt. faderskabsregistrering skal foretages via www.borger.dk senest 14 hverdage efter fødslen
  • Skal barnet døbes, henvender bosiddende i Hammel, Voldby og Lading sogne sig til Kirkekontoret i Hammel, tlf: 8696 9352, hverdage fra 10-13, onsdag tillige fra 15-18, eller via mail: hammel.sogn@KM.dk

Anerkendelse af faderskab

Er barnets forældre ikke gift og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal man udfylde en digital "Omsorgs- og Ansvarserklæring" på www.borger.dk

Peter Bast/pixelio.de