søndag28jul2019

Gudstjeneste Hammel v/JNF

søndag28jul2019 kl. 10:30 - 11:30

Sommer-kirkefrokost i Tinghuset efter gudstjenesten. Ingen tilmelding - bare kom!