Kirkecafé

Tid og sted for kirkecaféen:

onsdage fra kl. 10.00 til kl. 11.30 i sognegården i Hammel (Tinghuset). 

Vi mødes, synger og taler sammen over en kop kaffe og et stykke brød - på uforpligtende vis. Måske har nogen lyst til at fortælle om noget, de har på hjerte - eller har lyst til at underholde på anden måde. Fra kirkens side vil vi på disse onsdage informere om nyheder i kirken og på kirkegården, ligesom vi også af og til gerne vil fortælle om kirkeårets gang.

En gang om måneden vil der forud for kirkecafeen være morgensang i kirken kl. 9.30. Man må gerne deltage i morgensang uden at gå i cafeen bagefter og omvendt. Det vil blive annonceret på hjemmesiden og i kirkecafeen, hvornår der er morgensang.

Så har vi en lille opfordring: vil nogen mon give en hånd med i kirkecaféen? Man binder sig ikke for en hel sæson og skal heller ikke selv stå for traktementet. Menighedsrådsmedlemmer og præster står for arrangementerne.

Vel mødt i kirkecaféen!

Kirkecafé i Tinghuset

Efter sommerferien mødes vi igen 12. september 2018 til morgensang kl. 9.30 i Hammel kirke og kirkecafé kl. 10