Højmesse

Almindelige søndagsgudstjenester kl 9.00, 10.30 eller kl 11.00 er som regel højmesser, dvs. gudstjenester med altergang og med mulighed for dåb.


Andre gudstjenester

Gudstjenester kan også afholdes i form af morgenandagter, aftengudstjenester, musikgudstjenester, andagter med efterfølgende vandring eller udflugt, dåbsgudstjenester, gudstjenester for foreninger, deciderede børngudstjenester som "Rod i Kirken", gudstjenester for skoleklasser mm.

Der holdes også jævnligt gudstjenester på byens plejehjem.


Familiegudstjenester

Familiegudstjenester er som alle gudstjenester åben for alle - men de er mere børnevenlige og kortere end søndagsgudstjenesterne.

Familiegudstjenester arrangeres f.eks. i forbindelse med afslutning på minikonfirmandforløb, dåbsjubilæum, BUSK (børn-unge-skole-kirke)-gudstjeneste,- eller som familiegudstjenester, som f.eks. ROD i kirken med efterfølgende samvær/spisning


Stillegudstjenester

Stillegudstjenester er aftengudstjenester med vægt på stilhed - men også med salmer, stemningsfuld musik, bønner og læsninger og mulighed for lystænding.


Friluftsgudstjenester

I juni måned holdes der gudstjeneste på "Udsigten" ved Lading sø

Der arrangeres friluftsgudstjenste i Voldby-Badet den sidste søndag i august med efterfølgende fællesspisning

Der kan også afholdes gudstjeneste i forbindelse med Hammel hestemarked

Foto og video

Fotografering og video-optagelse frabedes ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Til gengæld stilles der gerne op til fotografering efter gudstjenesten, for eksempel ved barnedåb.

Hjemmealtergang

Hvis man er forhindret i at komme i kirke i en længere periode og ønsker at modtage nadver, er en hjemmealtergang en god mulighed, evt. sammen med de nærmeste.

Hjemmealtergang aftales med en af kirkens præster.

Indre ro

Kirkegang sænker dit blodtryk?. Det lyder jo interessant. Det er en Norsk undersøgelse, der viser at folk der jævnligt eller ofte går i kirke, gennemsnitlig har et lavere blodtryk end de folk der sjældent eller aldrig går i kirke. Udover selve det at gå i kirke skulle kor/kirkesang også have en positiv virkning.
Man kan vel kalde det en form for alternativ behandling. Men kender vi ikke alle den ro, der falder over os, når vi trækker en time ud, og indfinder os på kirkebænken til gudstjeneste. Man får en indre ro, hvor hverdagens stress med arbejde - møder- rengøring - børn - vasketøj osv. er glemt for en stund. Man sidder bare og nyder roen, der falder over en, og efter en god prædiken har man også lidt at tage med hjem.

Vi ses.