Fællessang

I Voldby (Vesterled) og Lading (sognehuset) afholdes der jævnligt sangaftener

Der afholdes fyraftenssang i Tinghuset i Hammel, hvor der også indgår fællessang

Morgensang i Hammel Kirke ca engang om måneden

Hold øje med hjemmeside og kirkeblad for datoer og indhold.

Du er velkommen til at komme med forslag til emner, som kunne være tema på en sangaften.