Dødsfald og begravelse

Anmodning om begravelse og/eller bisættelse meddeles af nærmeste pårørende (ofte gennem et bedemandsfirma) til præsten eller kirkekontoret i afdødes bopælssogn, senest 2 dage efter dødsfaldet.

(Kirkekontor for Hammel, Voldby og Lading sogne hér)
Ved en kirkelig begravelse aftaler de pårørende og en præst tidspunkt for samtale og handlingen, der enten kan være en jordbegravelse eller en bisættelse. Ud over en samtale om afdøde aftales der bl.a. salmevalg m.m.

Endelig aftale om et gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdskontoret i Hammel

Sjælesorg
Sjælesorg er en samtale med en præst om problemer i ens liv eller om trosspørgsmål. Præsten er ikke psykolog, og skal som sådan ikke løse problemer. Præstens rolle er at lytte og trøste og måske bede en bøn eller synge en salme. Alle præster tilbyder sjælesorg, og de har tavshedspligt.

Hjemmebesøg
Alle er meget velkomne til at henvende sig til en af kirkens præster for en samtale, eller kontakte en af præsterne, hvis de har kendskab til mennesker, der gerne vil have besøg af en præst.