Forsidefoto: Martin Gebhardt/pixelio.de


EFTERLYSNING !

Kom så ud af busken, kære mandlige sangere !

Vores dejlige voksenkor, som synger hver tirsdag kl 16.30-18.15 ser og hører gerne flere mandestemmer. Vi synger til nogle gudstjenester og et par koncerter, vi synger både kirkelige sange og salmer, højskolessange og populære sange.

Nodekendskab er overhovedet ikke nødvendig. Du vil blive modtaget af fem dejlige tenorer og en enkelt bas - din stemmetype er underordnet.

KOM og syng med os !

Mød op i Tinghuset i Hammel om tirsdag kl 16.30


Sang og musik for børn om tirsdagen

Sang- og musikundervisning om tirsdagen for alle børn fra 0.- ca 5. klasse.
Det foregår i Tinghuset i Hammel kl 14.30-15.35.
Vi lærer at synge og lærer om noder, rytmer og toner.
Vi synger sange og salmer, synger med til gudstjenester og hører lidt om, hvad der foregår i kirken.
For børn i 3. klasse bliver der mulighed for at deltage i minikonfirmandundervisning, flere oplysninger følger.
Undervisere er kirkesanger Maria og organist Malou - samt en præst til minikonfirmandundervisningen.
Tilmelding til: hammel.sogn@gmail.com eller sms 2946 0059

PS.: Drenge kan også synge !


KONFIRMANDER


Konfirmationsdatoer i

2017 og 2018Billeder for 2015 er på vej

Mvh kirkerne


Kirkebil

Til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan der rekvireres gratis kirkebil på Kirkekontoret.

Til søndagsgudstjenester skal kirkebilen bestilles senest fredag inden kl. 13.Vi er på Facebook - husk at like os!!

Hammel-Voldby Kirker
Lading KirkeDagens ord"RØSTEN"

Vi kan nu byde velkommen til trettende udgave af stiftsmagasinet Røsten. Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år i sit embede. Med afsæt i biskoppens første landemode ved Aarhus Stift hører vi om, hvilke erfaringer han har gjort sig gennem året, og lidt om hvad der er på vej af nye initiativer. Læs desuden om Annette Vinter Hedensteds arbejde som præst ved Gudenå Hospice, hvor hun støtter patienter og pårørende. Du finder også en artikel med kirkesangeren Poul Raaby fra Stilling, der skriver melodier til de salmer, der ikke har deres egen, og så kan du se en video, hvor organisterne Pia Labohn og Niels Bo Emgren fortæller om folkekirkens arbejde med musikundervisning for børn og unge. Som sædvanlig finder du også anmeldelser, korte nyheder og navnestof i magasinet, og så bringer vi en fotoreportage fra årets landemodegudstjeneste i Aarhus Domkirke.


Fredag den 3. marts i Lading sognehus

SALMEMARATON tirsdag den 7. marts kl 19.00


Fredag den 3. marts i Lading sognehus

Sogneeftermiddag

Fredag d. 3. marts kl. 14-16 kommer sognepræst Jørgen Løvstad og holder foredrag: ”Bedsteforældrene – børnebørnenes grå guld. Om vigtigheden af bedsteforældre, som i en tid, hvor historien er under pres, er dem, der kan videregive: Slægtens fortælling; værdier, som har vist sig holdbare et langt liv; har tid til barnebarnet; er den stabile søjle i en tid, som præges af det flygtige. Undervejs synger vi Den blå anemone og andre forårssange.” Eftermiddagene koster 20,- for kaffe og kage.  


Familiegudstjeneste i Voldby kirke

Søndag, den 5. marts kl 17.00

Børnevenlig gudstjeneste i kirken, med efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset


SALMEMARATON tirsdag den 7. marts kl 19.00

Tirsdag, den 7. marts 2017

Skjød Kirke Skræddergyden 10, Skjød, 8450 Hammel

salmer 666-690

hjemmeside: skjoed


Onsdag den 15. marts kl 19.30

Tinghuset, Vestergade 5, Hammel

"Storm P - En billedfortælling om et liv i humor og alvor"

Foredrag ved Henrik Oest

Entré: medlemmer 50 kr, ikke-medlemmer 75 kr
Musikalsk Legestue - OBS! Nye datoer

Musikalsk Legestue i Hammel kirke for de 1-3-årige om tirsdagen kl. 9.30- ca 10.30

Legestuen er en fortsættelse af Babysalmesang, men mere aktiv, og med hensyntagen til børnenes behov for at bevæge sig.

Alle er velkommen, dagplejemødre eller hjemmegående, eller bedsteforældre.

Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen,

Malou

Datoer 2017 - tirsdage kl 9.30

31.1. - 7.2. - 21.2. - 28.2.

7.3. - 28.3. - 4.4. - 18.4.

2.5. Afslutning

Babysalmesang om fredagen kl. 9:30

Babysalmesang i Hammel Kirke.

varetages af kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani

Nyt forløb begynder fredag den 3. februar. Venteliste !!

Tilmelding/forespørgsel til hammel.sogn@km.dk


VOKSENKOR hver tirsdag kl 16.30-18.20

Kom glad hver tirsdag (undt. i skolernes ferie) kl 16.30-18.20 i Tinghuset i Hammel. Alle som har lyst til at synge er velkomne. Ved organist Marie-Louise Reitberger. Vi synger mest danske sange, forbereder os til enkelte gudstjenester og koncerter. Vi varmer først stemmen op, synger evt fra Højskolesangbogen og indstuderer 1-3 stemmige sange og salmer.Kryds i kalenderen den 16. i Hammel og den 18. maj Gjerlev, hvor vi synger til koncert. Vi synger til Gudstjeneste 5.2. kl 16.00 (Kyndelmisse)

 

 

Velkommen til Karsten Erbs

Kære menighed i Hammel, Voldby og Lading

Fra 1. februar d.å. har jeg fået lov til at være konstitueret sognepræst hos jer. Foreløbig for tre måneder. Det glæder jeg mig til. Jeg er pensioneret, men elsker at være i arbejde stadigvæk. Jeg begyndte som præst i Skanderborg i 1976. Derefter var jeg på landet i Himmerland og senere i Sct. Mortens kirke i Randers. Så var jeg præst for menigheden vest for Málaga i Spanien, hvor menigheden har en fin dansk kirke, Margrethekirken. Så sluttede jeg af i Løkken storpastorat. Nu bor jeg sammen med min kone i Værum, hvor vi nyder at være en del af Laurbjerg, Værum og Ørum sogne. Det vil være en glæde for mig, dersom jeg kan gøre gavn hos jer og fortælle den fine fortælling om Gud og mennesker, som vi kender i kristendommen.


Kirkecafé i Tinghuset

foto: lupo/pixelio.de

Kirkecaféen mødes om onsdagen i Tinghuset i Hammel kl 10.00-11.

22. februar Matador i ord og toner – et koncertforedrag 2x45min. hvor vi skal høre melodierne fra Matador og høre om tiden 1929-47. Koncertforedraget står ”Toner af Guld” (Helle og Dynes Skovkjær) for

1.marts kl 9.30: morgensang i kirken ved Ann Vendeltorp. Ole Ravn fortæller i Tinghuset


LUTHER !!!

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Ideen med markeringen af reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og bevidsthed.

Læs, hvad der sker i den anledning i vore sogne og nabosogne hér

Læs om reformationen, se videoer og meget andet hér


Hammel-Egnens højskoleforening

Så ligger højskoleforeningens program

for 2016-17 klar

læs mere hér


Årets gang på kirkegårdene

Hammel kirkegård


Voldby kirkegård - før og efter sløjfning

før
før
efter
efter

Lading kirkegård


SALMEMARATON i Favrskov Provsti

SALMEMARATON

I perioden fra september 2015 til maj 2017 vil vi synge alle salmebogens salmer i de kirker i Provstiet, som har lyst til at være med. Ud over at få mulighed for at synge de mange salmer, er det fin måde at lære sit provstis 35 kirker at kende! Vi håber at mange vil benytte lejligheden til at synge sammen, lære nye salmer og kirker at kende, og synge de gode gamle salmer!

Hvis du har problemer med transport til salmemaratonen, så ring eller skriv til kirkekontoret.

Se hjemmesiden hér

Voldby Kirke

Lading kirke


Hammel kirke er vejkirke

Download vejkirkefolder hér

eller hent den på kirkekontoret


Hjertestarter på Tinghuset

Hjertestarteren er placeret i skab på P-plads Kapelvej 4, er dermed til rådighed hele døgnet, den er tilmeldt Hjertestarter – Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering.

Hjertestarteren er nem, at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning.