Forsidefoto: Martin Gebhardt/pixelio.de

KONFIRMANDER


Konfirmationsdatoer i

2017 og 2018Billeder for 2015 er på vej

Mvh kirkerne


Kirkebil

Til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan der rekvireres gratis kirkebil på Kirkekontoret.

Til søndagsgudstjenester skal kirkebilen bestilles senest fredag inden kl. 13.Vi er på Facebook - husk at like os!!

Hammel-Voldby Kirker
Lading KirkeDagens ord"RØSTEN"

Vi kan nu byde velkommen til trettende udgave af stiftsmagasinet Røsten. Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år i sit embede. Med afsæt i biskoppens første landemode ved Aarhus Stift hører vi om, hvilke erfaringer han har gjort sig gennem året, og lidt om hvad der er på vej af nye initiativer. Læs desuden om Annette Vinter Hedensteds arbejde som præst ved Gudenå Hospice, hvor hun støtter patienter og pårørende. Du finder også en artikel med kirkesangeren Poul Raaby fra Stilling, der skriver melodier til de salmer, der ikke har deres egen, og så kan du se en video, hvor organisterne Pia Labohn og Niels Bo Emgren fortæller om folkekirkens arbejde med musikundervisning for børn og unge. Som sædvanlig finder du også anmeldelser, korte nyheder og navnestof i magasinet, og så bringer vi en fotoreportage fra årets landemodegudstjeneste i Aarhus Domkirke.


MEDDELELSE

Sognepræst Helle Margrethe Krogh stopper ved Hammel, Voldby og Lading kirker

pr. 1.1.2017 på grund af sygdom.

Peder Spørring, formand for Hammel menighedsråd


Onsdag den 11. januar kl 9.30

SALMEMARATON tirsdag den 24. januar 2017 kl 19.00Sang og musik for børn begynder tirsdag den 10. januar

Sang- og musikundervisning om tirsdagen for alle børn fra 0.- ca 6. klasse.
Det foregår i Tinghuset i Hammel - efter skoletid
Vi lærer at synge og lærer om noder, rytmer og toner.
Vi synger sange og salmer, synger med til gudstjenester og hører lidt om, hvad der foregår i kirken.
Vi afslutter forløbet med en udflugt.
Alt efter antallet af fremmødte laver vi to hold.
For børn i 3. klasse bliver der mulighed for at deltage i minikonfirmandundervisning, flere oplysninger følger.
Undervisere er kirkesanger Maria og organist Malou - samt en præst til minikonfirmandundervisningen.
Vi kan undervise i tidsrummet 13.15 - 16.30, afhængig af skoleskemaet.
Nye kormedlemmer kan komme 3 gange og se, om det er noget for dem. Herefter er tilmeldingen bindende indtil sommerferien/juleferien.
Tilmelding til: hammel.sogn@gmail.com
PS.: Drenge kan også synge !


Voksenkoret ved Hammel kirke

Kom glad hver tirsdag  (undt. i skolernes ferie) kl 16.30-18.20 i Tinghuset i Hammel.
Alle som har lyst til at synge er velkomne.
Ved organist Marie-Louise Reitberger.
Vi synger mest danske sange, forbereder os til enkelte gudstjenester og koncerter. Vi varmer først stemmen op, synger evt fra Højskolesangbogen og indstuderer 1-3 stemmige sange og salmer.
1. mødegang efter jul: tirsdag den 10. januar
Kryds i kalenderen den 16. i Hammel og den 18. maj Gjerlev, hvor vi synger til koncert

 

 Onsdag den 11. januar kl 9.30

Morgensang i kirken ved Ann Vendeltorp.

I kirkecaféen kommer Karina Spørring og fortæller om sit arbejde med truede dyrearter i Sydamerika 


Onsdag den 11. januar 2017 kl. 19.30

Vi er alle romantikere - Romantikkens kulturhistorie Foredrag v/ Katrine Frøkjær Baunvig

Tinghuset, Vestergade 5, Hammel

Tilbage i middelalderen var den romantiske kærlighed en luksus og en drøm for de få. I den romantiske periode i 1800-tallet voksede ideen om romantisk kærlighed og følelserne blev dyrket som modvægt til det rationelle. I det moderne er ideen om det romantiske blevet allemandseje og den har spredt sig til stort set alle aspekter af menneskelivet.

Katrine Frøkjær Baunvig vil gennemgå romantikkens kulturhistorie med musikken som illustrativt bagtæppe. Hun mener, at der er en måske overraskende sammenhæng mellem Richard Wagner og grunge-gruppen Nirvarna. Undervejs inviteres Mahler, Sibelius og Grieg med, ligesom David Bowie og 1980'ernes modkulturelle punk-scene gør det. Katrines fortælling om romantikken og moderniteten vil være samfundsmæssigt bred og musikken skal tjene som eksempelmateriale. Katrine Frøkjær Baunvig er Postdoc ved Aarhus Universitets Grundtvig Centeret, og hun er forfatter til ”Romantik”, som er en af Aarhus Universitets ”Tænkepauser”.

Entré 75 kr. Medlemmer 50 kr. Arrangeret i samarbejde med Hammel MenighedsrådTorsdag den 19. januar kl 17.00

Fyraftenssang i Tinghuset i Hammel, med Hanne Bliksted


SALMEMARATON tirsdag den 24. januar 2017 kl 19.00

Salmemaraton i Ødum kirke

Ødumvej 25, 8370 Hadsten

salmer 593-615

hjemmeside: hadstensogne.dk


Fredag den 4. februar i Lading sognehus

Sogneeftermiddag

i Lading sognehus: Fredag d. 3. februar kl. 14-16 kommer Frode Jensen, som har haft planteskolen i Skjoldelev, og han vil vise billeder og fortælle om hans og sin kones rejser til Canada og New Zealand for at besøge tidligere udvekslingsstuderende.


Fredag den 3. marts i Lading sognehus

Sogneeftermiddag

Fredag d. 3. marts kl. 14-16 kommer sognepræst Jørgen Løvstad og holder foredrag: ”Bedsteforældrene – børnebørnenes grå guld. Om vigtigheden af bedsteforældre, som i en tid, hvor historien er under pres, er dem, der kan videregive: Slægtens fortælling; værdier, som har vist sig holdbare et langt liv; har tid til barnebarnet; er den stabile søjle i en tid, som præges af det flygtige. Undervejs synger vi Den blå anemone og andre forårssange.” Eftermiddagene koster 20,- for kaffe og kage.  


Musikalsk Legestue

Musikalsk Legestue i Hammel kirke for de 1-3-årige om tirsdagen kl. 9.30- ca 10.30

Legestuen er en fortsættelse af Babysalmesang, men mere aktiv, og med hensyntagen til børnenes behov for at bevæge sig.

Alle er velkommen, dagplejemødre eller hjemmegående, eller bedsteforældre.

Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen,

Malou

Datoer 2017 - tirsdage kl 9.30

17.1. - 24.1. - 31.1. - 7.2. - 21.2. - 28.2. - 7.3. - 14.3. - 21.3. - 28.3. - 4.4.


Babysalmesang om fredagen kl. 9:30

Babysalmesang i Hammel Kirke

varetages af kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani

Tilmelding/forespørgsel til hammel.sogn@km.dk


VOKSENKOR hver tirsdag kl 16.30-18.20

Der optages løbende nye medlemmer i vores voksenkor. Vi synger 3-stemmige satser - mest på dansk!

- læs mere om koret hér

Alle, som har lyst til at synge er velkommen

Kirkecafé i Tinghuset

foto: lupo/pixelio.de

Kirkecaféen mødes om onsdagen i Tinghuset i Hammel kl 10.00-11.30

11. januar 2017 kl 9.30: Morgensang i kirken ved Ann Vendeltorp, Karina Spørring kommer og fortæller om sit arbejde med truede dyrearter i Sydamerika

18. januar: Vi synger sammen – vintersange og andre festlige sange

25. januar. Tidl. borgmester Niels Erik Nielsen fortsætter sin fortælling – denne gang om den politiske periode

1. februar kl 9.30: morgensang i kirken ved Ruben Lysemose (Vikar for Jendre). Ruben fortæller i Tinghuset

8. februar: Malou fortæller om sin tur til Armenien

15. februar: Vinterferie

22. februar Matador i ord og toner – et koncertforedrag 2x45min. hvor vi skal høre melodierne fra Matador og høre om tiden 1929-47. Koncertforedraget står ”Toner af Guld” (Helle og Dynes Skovkjær) for

1.marts kl 9.30: morgensang i kirken ved Ann Vendeltorp. Ole Ravn fortæller i Tinghuset


Hammel-Egnens højskoleforening

Så ligger højskoleforeningens program

for 2016-17 klar

læs mere hér


Årets gang på kirkegårdene

Hammel kirkegård


Voldby kirkegård - før og efter sløjfning

før
før
efter
efter

Lading kirkegård


SALMEMARATON i Favrskov Provsti

SALMEMARATON

I perioden fra september 2015 til maj 2017 vil vi synge alle salmebogens salmer i de kirker i Provstiet, som har lyst til at være med. Ud over at få mulighed for at synge de mange salmer, er det fin måde at lære sit provstis 35 kirker at kende! Vi håber at mange vil benytte lejligheden til at synge sammen, lære nye salmer og kirker at kende, og synge de gode gamle salmer!

Hvis du har problemer med transport til salmemaratonen, så ring eller skriv til kirkekontoret.

Se hjemmesiden hér

Voldby Kirke

Lading kirke


Hammel kirke er vejkirke

Download vejkirkefolder hér

eller hent den på kirkekontoret


Hjertestarter på Tinghuset

Hjertestarteren er placeret i skab på P-plads Kapelvej 4, er dermed til rådighed hele døgnet, den er tilmeldt Hjertestarter – Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering.

Hjertestarteren er nem, at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning.