Forsidefoto:

Bernd Kasper/pixelio.de 

KIRKEKONTORET

Kirkekontoret for Hammel, Voldby og Lading sogne holder sommerferie fra

mandag den 11. juli til fredag den 22. juli

Der henvises til Hinnerup kirkekontor på

telefon 8691 1511


KONFIRMANDER


Konfirmationsdatoer i

2017 og 2018Vi arbejder på at fremskaffe billeder for 2015 også.

Mvh kirkerne


Kirkebil

Til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan der rekvireres gratis kirkebil på Kirkekontoret.

Til søndagsgudstjenester skal kirkebilen bestilles senest fredag inden kl. 13.Vi er på Facebook - husk at like os!!

Hammel-Voldby Kirker
Lading KirkeDagens ord"RØSTEN"

Velkommen til tolvte udgave af stiftsmagasinet Røsten.

Tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere har lagt pres på de europæiske lande, og som bekendt har vi også mærket udfordringen i Danmark. Det offentlige kan ikke løfte opgaven alene, så civilsamfundet træder til – også folkekirken.

Derfor handler Røstens tema denne gang om ’Kirken og flygtningene.’ Læs blandt andet om et nyt netværk af præster i Aarhus Stift, som skal hjælpe sognene i flygtningespørgsmål. Og om Verdenscaféen på Samsø, hvor lokale mødes med flygtninge og asylansøgere over en kop kaffe og en dansklektion.

I artiklen ’Vi døber ikke bare lige,’ fortæller to præster om dåb af flygtninge og asylansøgere, og i temaet finder du desuden en guide fra Folkekirkens Asylsamarbejde. I Odder er der søndagscafé for byens flygtninge i Kirkecentret – suppleret med cykelskole og cykelværksted, og så bringer vi et portræt af Hanna Broadbridge, der siden 1984 har arbejdet med flygtninge i Sct. Clemens Kirke i Randers. Derudover fortæller sognepræst Lone Buhl Pedersen fra Østbirk om at ”gå viralt” med sin gode idé om at genbruge konfirmationstøj. Og som sædvanlig finder du selvfølgelig anmeldelser, korte nyheder og et indblik i en af stiftets kirker, denne gang Tranebjerg Kirke på Samsø.Tirsdag den 5. juli kl 19.00 i Hammel kirke

Læs "Røsten", et magasin om kirkeliv i Aarhus Stift

Hjertestarter på Tinghuset


Tirsdag den 5. juli kl 19.00 i Hammel kirke

Stillegudstjeneste

Kom og lyt til stilheden

   Ved denne korte aftengudstjeneste vil der være rum til at lytte til stilheden,

til salmer og orgelmusik, tænde et lys og fordybe sig i ord og bønner

Med sognepræst Helle Margrethe Krogh

og

organist Marie-Louise Reitberger

Vi mødes over en kop kaffe eller et glas vin efter gudstjenesten


SPIREKOR og BØRNEKOR!

Spirekor: 0.-2. klasse: om tirsdagen kl. 14.30-15.20

Børne/kirkekor: 3.-6. klasse: hver tirsdag kl. 15.05-16.20

De større børn kan være med i kirkekoret, som deltager ved søndagsgudstjenester ca. hver anden måned.

Alle børn, som har lyst til at synge er velkommen til at møde op i Tinghuset om tirsdagen. Med sanghilsen,

Malou, organist og Maria, kirkesanger

Læs mere hér

Vi følger skolens ferier, og går i gang straks efter sommerferien !


VOKSENKOR hver tirsdag kl 16.30-18.20

Der optages løbende nye medlemmer i vores voksenkor. Vi synger 3-stemmige satser - mest på dansk!

- læs mere om koret hér

Alle, som har lyst til at synge er velkommen

Babysalmesang om fredagen kl. 9:30

Babysalmesang i Hammel Kirke

varetages af kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani

NYT hold begynder efter sommerferien

Tilmelding/forespørgsel til hammel.sogn@km.dk


Musikalsk Legestue

Musikalsk Legestue i Hammel kirke for de 1-3-årige om tirsdagen kl. 9.30- ca 10.30

Legestuen er en fortsættelse af Babysalmesang, men mere aktiv, og med hensyntagen til børnenes behov for at bevæge sig.

Alle er velkommen, dagplejemødre eller hjemmegående, eller bedsteforældre.

Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendig.

Vi begynder igen tirsdag den 23. august 2016 kl 9.30

Med venlig hilsen,

Malou

Årets gang på kirkegårdene

Ny urneafdeling på Hammel kirkegård


Nyt tag på Vesterled i Voldby


Forår på Lading kirkegård

Kirkecafé

Kirkecaféen holder sommerferie.

Vi ses igen august måned i Tinghuset.

læs mere hér:


SALMEMARATON i Favrskov Provsti

SALMEMARATON

I perioden fra september 2015 til maj 2017 vil vi synge alle salmebogens salmer i de kirker i Provstiet, som har lyst til at være med. Ud over at få mulighed for at synge de mange salmer, er det fin måde at lære sit provstis 35 kirker at kende! Vi håber at mange vil benytte lejligheden til at synge sammen, lære nye salmer og kirker at kende, og synge de gode gamle salmer!

Hvis du har problemer med transport til salmemaratonen, så ring eller skriv til kirkekontoret.

Se hjemmesiden hér


Hammel kirke er vejkirke

Download vejkirkefolder hér

eller hent den på kirkekontoret


Hjertestarter på Tinghuset

Hjertestarteren er placeret i skab på P-plads Kapelvej 4, er dermed til rådighed hele døgnet, den er tilmeldt Hjertestarter – Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering.

Hjertestarteren er nem, at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning.