Forsidefoto: Gabriela Neumeier/pixelio.de

MINIKONFIRMAND

Minikonfirmandundervisning

Kære minikonfirmander !

29.11. Vi hører om pinsen, laver lys og øver til krybbespil

03. 12. Udflugt for alle! kl 9.15 mødes vi ved Tinghuset og tager til "Den Gamle By" i Aarhus

06. 12. Vi øver til familiegudstjeneste

07. 12 Neurocenteret kl 16.00, vi synger krybbespilssangene

08. 12. Familiegudstjeneste kl. 17.00 for alle. Aftensmad i Tinghuset bagefter

Husk at give os besked, hvis du ikke kan komme ! 2946 0059

 


KONFIRMANDER


Konfirmationsdatoer i

2017 og 2018Billeder for 2015 er på vej

Mvh kirkerne


Kirkebil

Til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan der rekvireres gratis kirkebil på Kirkekontoret.

Til søndagsgudstjenester skal kirkebilen bestilles senest fredag inden kl. 13.Vi er på Facebook - husk at like os!!

Hammel-Voldby Kirker
Lading KirkeDagens ord"RØSTEN"

Vi kan nu byde velkommen til trettende udgave af stiftsmagasinet Røsten. Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år i sit embede. Med afsæt i biskoppens første landemode ved Aarhus Stift hører vi om, hvilke erfaringer han har gjort sig gennem året, og lidt om hvad der er på vej af nye initiativer. Læs desuden om Annette Vinter Hedensteds arbejde som præst ved Gudenå Hospice, hvor hun støtter patienter og pårørende. Du finder også en artikel med kirkesangeren Poul Raaby fra Stilling, der skriver melodier til de salmer, der ikke har deres egen, og så kan du se en video, hvor organisterne Pia Labohn og Niels Bo Emgren fortæller om folkekirkens arbejde med musikundervisning for børn og unge. Som sædvanlig finder du også anmeldelser, korte nyheder og navnestof i magasinet, og så bringer vi en fotoreportage fra årets landemodegudstjeneste i Aarhus Domkirke.


NYE MENIGHEDSRÅD !

Så er de nye menighedsråd indsat ved vore kirker. Tag godt imod dem! Henvend dig, hvis du har gode forslag til kirkens arbejde, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har lyst til at hjælpe i kirkecaféen, ved arrangementer eller noget helt tredie. Se navnene på de nye "menighedsrødder" hér

Mange spørgsmål bliver forhåbentlig besvaret hér på hjemmesiden - du kan også maile, ringe eller møde op på kirkekontoret, Vestergade 5 i Hammel.

FORSALG til koncerten med BASIX den 6.12.

Morgensang i Hammel kirke

SALMEMARATON tirsdag den 6. december


FORSALG til koncerten med BASIX den 6.12.

...så kan der bestilles og betales billetter til BASIX-koncerten den 6.12.

Bestilling på mail hos Susanne på susanne.d.hansen@gmail.com

Bestilling er gældende når der er indbetalt 100kr pr billet på mobilepay 2094 9410

Koncerten er i Lading kirke tirsdag den 6. december kl 19.30

Læs mere om BASIX hérKirkens korshær

 

Gudstjeneste med Lucia-optog

Søndag den 27. november kl 16 i Voldby kirke

 

 


SALMEMARATON tirsdag den 6. december

Salmemaraton i Røgen kirke

Toustrupvej 24A Røgen 8472 Sporup

Vel mødt denne aften, hvor vi synger salmerne 543-567

hjemmeside: roegen


Morgensang i Hammel kirke

Onsdag den 7. december kl 9.30

Herefter julesange i kirkecaféen samt julefrokost (se mere i højre spalte)


FAMILIEGUDSTJENESTE

Torsdag den 8. december kl 17.00

Gudstjeneste i Hammel kirke for hele familien, minikonfirmander og korpiger synger og spiller krybbespil


Favrskov musikskoles julekoncert

Torsdag den 8. december kl 19.00 i Hammel kirke

 


De syv læsninger i Hammel kirke

Søndag den 11. december kl 16.00 er der læsninger, Hammel kirkes kor synger kendte og ukendte julesange, og der er julesalmer for alle !


Voksenkoret er igang !

Kom glad hver tirsdag (undt. i skolernes ferie) kl 16.30-18.20 i Tinghuset i Hammel. Alle som har lyst til at synge er velkomne. Ved organist Marie-Louise Reitberger. Vi synger mest danske sange, forbereder os til Allehelgensgudstjeneste og jule-læsninger. Vi varmer først stemmen op, synger evt fra Højskolesangbogen og indstuderer 1-3 stemmige sange og salmer


Musikalsk Legestue

Musikalsk Legestue i Hammel kirke for de 1-3-årige om tirsdagen kl. 9.30- ca 10.30

Legestuen er en fortsættelse af Babysalmesang, men mere aktiv, og med hensyntagen til børnenes behov for at bevæge sig.

Alle er velkommen, dagplejemødre eller hjemmegående, eller bedsteforældre.

Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen,

Malou

Datoer 2016-17 - tirsdage kl 9.30

4.10. - 11.10. - 1.11. - 8.11. - 15.11. - 22.11. --

17.1. - 24.1. - 31.1. - 7.2. - 21.2. - 28.2. - 7.3. - 14.3. - 21.3. - 28.3. - 4.4.


Babysalmesang om fredagen kl. 9:30

Babysalmesang i Hammel Kirke

varetages af kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani

Tilmelding/forespørgsel til hammel.sogn@km.dk


VOKSENKOR hver tirsdag kl 16.30-18.20

Der optages løbende nye medlemmer i vores voksenkor. Vi synger 3-stemmige satser - mest på dansk!

- læs mere om koret hér

Alle, som har lyst til at synge er velkommen

Kirkecafé i Tinghuset

foto: lupo/pixelio.de

Kirkecaféen mødes om onsdagen i Tinghuset i Hammel kl 10.00-11.30

30. november: Tidl. borgmester Niels Erik Nielsen fortælller om sin barndom i Voldby og hvad det førte til

7. december kl 9.30 i Hammel kirke: morgensang ved Jendre Nørby Fyhn. Derefter "Jul i caféen", hvor vi synger julesange og- salmer, og spiser julefrokost sammen kl 12.00. (Tilmelding til hammel.sogn@km.dk. Pris 75 kr.)

Glædelig jul og godt nytår,

vi mødes igen i kirkecaféen onsdag den 11. januar 2017


Hammel-Egnens højskoleforening

Så ligger højskoleforeningens program

for 2016-17 klar

læs mere hér


Årets gang på kirkegårdene

Hammel kirkegård


Voldby kirkegård - før og efter sløjfning

før
før
efter
efter

Lading kirkegård - ny urneafdeling


SALMEMARATON i Favrskov Provsti

SALMEMARATON

I perioden fra september 2015 til maj 2017 vil vi synge alle salmebogens salmer i de kirker i Provstiet, som har lyst til at være med. Ud over at få mulighed for at synge de mange salmer, er det fin måde at lære sit provstis 35 kirker at kende! Vi håber at mange vil benytte lejligheden til at synge sammen, lære nye salmer og kirker at kende, og synge de gode gamle salmer!

Hvis du har problemer med transport til salmemaratonen, så ring eller skriv til kirkekontoret.

Se hjemmesiden hér

Voldby Kirke

Lading kirke


Hammel kirke er vejkirke

Download vejkirkefolder hér

eller hent den på kirkekontoret


Hjertestarter på Tinghuset

Hjertestarteren er placeret i skab på P-plads Kapelvej 4, er dermed til rådighed hele døgnet, den er tilmeldt Hjertestarter – Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering.

Hjertestarteren er nem, at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning.