Forsidefoto:

Bernd Kasper/pixelio.de 

KIRKEKONTORET

Kirkekontoret for Hammel, Voldby og Lading sogne holder sommerferie fra

mandag den 11. juli til fredag den 22. juli

Der henvises til Hinnerup kirkekontor på

telefon 8691 1511


KONFIRMANDER


Konfirmationsdatoer i

2017 og 2018Vi arbejder på at fremskaffe billeder for 2015 også.

Mvh kirkerne


Kirkebil

Til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan der rekvireres gratis kirkebil på Kirkekontoret.

Til søndagsgudstjenester skal kirkebilen bestilles senest fredag inden kl. 13.Vi er på Facebook - husk at like os!!

Hammel-Voldby Kirker
Lading KirkeDagens ord"RØSTEN"

Velkommen til tolvte udgave af stiftsmagasinet Røsten.

Tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere har lagt pres på de europæiske lande, og som bekendt har vi også mærket udfordringen i Danmark. Det offentlige kan ikke løfte opgaven alene, så civilsamfundet træder til – også folkekirken.

Derfor handler Røstens tema denne gang om ’Kirken og flygtningene.’ Læs blandt andet om et nyt netværk af præster i Aarhus Stift, som skal hjælpe sognene i flygtningespørgsmål. Og om Verdenscaféen på Samsø, hvor lokale mødes med flygtninge og asylansøgere over en kop kaffe og en dansklektion.

I artiklen ’Vi døber ikke bare lige,’ fortæller to præster om dåb af flygtninge og asylansøgere, og i temaet finder du desuden en guide fra Folkekirkens Asylsamarbejde. I Odder er der søndagscafé for byens flygtninge i Kirkecentret – suppleret med cykelskole og cykelværksted, og så bringer vi et portræt af Hanna Broadbridge, der siden 1984 har arbejdet med flygtninge i Sct. Clemens Kirke i Randers. Derudover fortæller sognepræst Lone Buhl Pedersen fra Østbirk om at ”gå viralt” med sin gode idé om at genbruge konfirmationstøj. Og som sædvanlig finder du selvfølgelig anmeldelser, korte nyheder og et indblik i en af stiftets kirker, denne gang Tranebjerg Kirke på Samsø.


Rettelse til kirkebladet

Gudstjenesten i Lading den 4. september med konfirmandintro er klokken 11.00, og ikke klokken 9.00, som der fejlagtigt står i kirkenyt for juli-august


Torsdag den 25. august kl 17.00

Så er der børnekor igen !

Læs "Røsten", et magasin om kirkeliv i Aarhus Stift


Så er der børnekor igen !

Mød op i Tinghuset i Hammel tirsdag den 16. august kl 14.30 og syng sammen

Børn og unge i alle aldre er velkomne !

Mange kor-hilsener fra Maria og Malou


Fyraftenssang i Tinghuset

Torsdag den 18. august kl 17-18 er der Fyraftenssang i Tinghuset i Hammel

Masser af fællessange og måske en fortælling...

 

 


Musikalsk legestue i Hammel kirke for de 1-3 årige

Tirsdag den 23. august kl 9.30 i Hammel kirke

Alle børn mellem 1 og 3 år er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.

Skulle kirken evt. være optaget, synger og leger vi i Tinghuset.

Mange hilsener fra Malou, organist


Aftenudflugt onsdag den 24. august

Aftenudflugt for hele pastoratet – 24. august 2016

Vi kører fra Hammel Kirke kl. 17.45 – kører over Voldby, hvor der vil være opsamling ved busstoppestedet over for forsamlingshuset og videre til Lading, hvor man også kan stå på ved stoppestedet over for forsamlingshuset. Herfra går turen videre til Tyrsted kirke, som netop har fået indviet en ny altertavle af Lise Malinovsky. Her vil vi holde en lille andagt og der vil blive tid til at se sig om i kirken inden turen går videre til Kystens Perle, hvor der bliver serveret kaffe/te med brød.

Da der er et begrænset antal pladser, er bindende tilmelding nødvendig. Det kan ske til kirkekontoret på mail hammel.sogn@km.dk, telefon 8696 9352 eller ved henvendelse på kontoret i åbningstiden, senest den 15. august 2016.

Menighedsrådene


Torsdag den 25. august kl 17.00

Aftensmadsgudstjeneste i Lading

Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste, hvor selv de mindste kan være med. Derefter spiser vi sammen i forsamlingshuset. Pris for aftensmad er: 10,- pro person. 


Babysalmesang begynder igen!

Fredag den 26. august begynder et nyt hold babysalmesang - kl 9.30 i Hammel kirke. Vi leger og synger i en god halv time, og hygger sammen i Tinghuset bagefter. For babyer mellem ca. 3 og 9 måneder. Holdet ledes af kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani.


Badgudstjeneste

Gudstjeneste ved Voldbybadet søndag den 28. august kl 18.00 med efterfølgende spisning

- ved sognepræst Ann Vendeltorp


"Folkekirken - hvad rager det mig?"

Torsdag den 1. september kl 19.

Som optakt til det forestående menighedsrådsvalg den 8. november holdes et dobbeltforedrag ved sognepræst Morten Skovsted og hans hustru, forfatter Iben Krogsdal: præsten og kætteren krydser klinger om forskellige emner der har at gøre med folket og kirken. Der serveres sandwich og drikkevarer


Hammel hestemarked fredag den 2. september

Fredag den 2. september kl 15.00 står kirken for en festlig markedsgudstjeneste på festpladsen i Hammel. Gudstjenesten ledes af præst Mette Mommsen - musikken varetages af Hammel Brass-bandet Da Capo under ledelse af trompetisten Peter Deichgräber, samt kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani og organist Marie-Louise Reitberger


Konfirmandstart 2016

Traditionen tro indledes konfirmandundervisningen med en gudstjeneste og et kort forældremøde umiddelbart efter gudstjenesten. Der gives selvfølgelig ”kryds” for deltagelse (konfirmandens) i den gudstjeneste. På det efterfølgende forældremøde vil der være en orientering om forberedelsesforløbet.

Gudstjeneste og møder er på følgende dage og er inddelt efter konfirmationsdatoer og-steder. Hvilke børn, der skal konfirmeres hvor og hvornår, er oplyst i foråret 2014.

28. august kl. 18.00 Voldby Bad ved Ann Vendeltorp:
Søndag den 7. maj kl. 11.00 i Voldby

4. september kl. 10.30 Hammel ved Helle Margrethe Krogh:      
Lørdag den 6. maj kl. 9.00 i Hammel                                                      
Søndag den 7. maj kl. 11.00 i Hammel                                                          
St. bededag den 12. maj kl. 11.00 i Hammel

4. september kl. 11.00 Lading ved Jendre Nørby Fyhn:   
St. Bededag den 12. maj kl. 11.00 i Lading

11. september kl. 10.30 Hammel ved Jendre Nørby Fyhn:
Søndag den 14, maj kl. 9.00 i Hammel

8. september kl. 10.30 Hammel ved Ann Vendeltorp:       
Lørdag den 6. maj kl. 11.00 i Hammel                                                     
Søndag den 7. maj kl. 9.00 i Hammel                                                     
Søndag den 14. maj kl. 11.00 i Hammel

Præsterne


Voksenkoret begynder igen !

Tirsdag den 6. september kl 16.30-18.20 i Tinghuset i Hammel. Alle som har lyst til at synge er velkomne. Ved organist Marie-Louise Reitberger. Vi synger mest danske sange, forbereder os til Allehelgensgudstjeneste og jule-læsninger. Vi varmer først stemmen op, synger evt fra Højskolesangbogen og indstuderer 1-3 stemmige sange og salmerSangaften i Lading sognehus

Tirsdag den 6. september kl 19.30

Med organist Niels-Viggo Jensen


Opstillings- og orienteringmøde til menighedsrådsvalg

Tirsdag den 13. september afholdes landsdækkende opstillings- og orienteringsmøder til menighedsrådvalget, som afholdes den 8. november.

I vore sogne foregår alle møder kl 19.30 følgende steder:

Hammel - Tinghuset

Voldby - Forsamlingshuset

Lading - Sognehuset

Læs mere om arbejdet i menighedsråd hér


Kirkecaféen begynder onsdag den 14. september

Der er mulighed for at deltage i morgensang i Hammel kirke kl 9.30 - derefter kirkecafé i Tinghuset kl 10.00


SALMEMARATON onsdag 21. september

Så begynder næste etape i salmemaratonen

Denne gang er vi nået i Foldby kirke, Kirkevej 3, Foldby, 8382 Hinnerup   - hvor der undtagelsesvis synges en onsdag (og en uge senere end oprindelig annonceret) - men som altid kl. 19-20.30

Vel mødt til denne aften, hvor vi synger salmerne 393-419

hjemmeside: foldbykirke.dkSPIREKOR og BØRNEKOR!

Spirekor: 0.-2. klasse: om tirsdagen kl. 14.30-15.20

Børne/kirkekor: 3.-6. klasse: hver tirsdag kl. 15.05-16.20

De større børn kan være med i kirkekoret, som deltager ved søndagsgudstjenester ca. hver anden måned.

Alle børn, som har lyst til at synge er velkommen til at møde op i Tinghuset om tirsdagen. Med sanghilsen,

Malou, organist og Maria, kirkesanger

Læs mere hér

Vi følger skolens ferier, og går i gang straks efter sommerferien !


VOKSENKOR hver tirsdag kl 16.30-18.20

Der optages løbende nye medlemmer i vores voksenkor. Vi synger 3-stemmige satser - mest på dansk!

- læs mere om koret hér

Alle, som har lyst til at synge er velkommen

Babysalmesang om fredagen kl. 9:30

Babysalmesang i Hammel Kirke

varetages af kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani

NYT hold begynder efter sommerferien

Tilmelding/forespørgsel til hammel.sogn@km.dk


Musikalsk Legestue

Musikalsk Legestue i Hammel kirke for de 1-3-årige om tirsdagen kl. 9.30- ca 10.30

Legestuen er en fortsættelse af Babysalmesang, men mere aktiv, og med hensyntagen til børnenes behov for at bevæge sig.

Alle er velkommen, dagplejemødre eller hjemmegående, eller bedsteforældre.

Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendig.

Vi begynder igen tirsdag den 23. august 2016 kl 9.30

Med venlig hilsen,

Malou

Årets gang på kirkegårdene

Ny urneafdeling på Hammel kirkegård


Nyt tag på Vesterled i Voldby


Hækklipning på Lading kirkegård

Kirkecafé

Kirkecaféen holder sommerferie.

Vi ses igen den 14. september

læs mere hér:


SALMEMARATON i Favrskov Provsti

SALMEMARATON

I perioden fra september 2015 til maj 2017 vil vi synge alle salmebogens salmer i de kirker i Provstiet, som har lyst til at være med. Ud over at få mulighed for at synge de mange salmer, er det fin måde at lære sit provstis 35 kirker at kende! Vi håber at mange vil benytte lejligheden til at synge sammen, lære nye salmer og kirker at kende, og synge de gode gamle salmer!

Hvis du har problemer med transport til salmemaratonen, så ring eller skriv til kirkekontoret.

Se hjemmesiden hér


Hammel kirke er vejkirke

Download vejkirkefolder hér

eller hent den på kirkekontoret


Hjertestarter på Tinghuset

Hjertestarteren er placeret i skab på P-plads Kapelvej 4, er dermed til rådighed hele døgnet, den er tilmeldt Hjertestarter – Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering.

Hjertestarteren er nem, at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning.