Forsidefoto:

Bernd Kasper/pixelio.de 

Kirkens korshær

Kirkens Korshær har landsindsamling søndag den 27.november

Vil du være med til at være indsamler? En seng at sove i, en ven der lytter. Der er flere ting de fleste af os betragter som en selvfølge. For udsatte mennesker i nød i Danmark kan virkeligheden være en anden. De lever med afsavn, måske på gaden, udsatte og ensomme. Uden alt det vi andre tager for givet. Kirkens Korshær møder udsatte mennesker hver dag på i varmestuer og herberger. Her er kaffe på kanden, en bid brød samt overskud til at lytte og hjælpe. Vi oplever behovet er stort og ønsker at skabe opmærksomhed på behovet for hjælp.

Derfor har Kirkens Korshær for første gang landsindsamling søndag den 27. november i år. Her i Favrskov er udgangspunktet for indsamlingen i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker i Hammel, Østergade 27 og i Hinnerup Læsøvej 8 den 27.november kl. 12-15.  

I Hinnerup sogn samt Søften og Foldby sogne kan henvendelse ske til Hans Ejner Esbensen på telefon 30343061 mail heesbensen@gmail.com. I sogne omkring Hammel henvendelse til Lis Stidsen tlf. 61717597 mail LKStidsen@gmail.com.

 

KONFIRMANDER


Konfirmationsdatoer i

2017 og 2018Vi arbejder på at fremskaffe billeder for 2015 også.

Mvh kirkerne


Kirkebil

Til gudstjenester og kirkelige arrangementer kan der rekvireres gratis kirkebil på Kirkekontoret.

Til søndagsgudstjenester skal kirkebilen bestilles senest fredag inden kl. 13.Vi er på Facebook - husk at like os!!

Hammel-Voldby Kirker
Lading KirkeDagens ord"RØSTEN"

Velkommen til tolvte udgave af stiftsmagasinet Røsten.

Tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere har lagt pres på de europæiske lande, og som bekendt har vi også mærket udfordringen i Danmark. Det offentlige kan ikke løfte opgaven alene, så civilsamfundet træder til – også folkekirken.

Derfor handler Røstens tema denne gang om ’Kirken og flygtningene.’ Læs blandt andet om et nyt netværk af præster i Aarhus Stift, som skal hjælpe sognene i flygtningespørgsmål. Og om Verdenscaféen på Samsø, hvor lokale mødes med flygtninge og asylansøgere over en kop kaffe og en dansklektion.

I artiklen ’Vi døber ikke bare lige,’ fortæller to præster om dåb af flygtninge og asylansøgere, og i temaet finder du desuden en guide fra Folkekirkens Asylsamarbejde. I Odder er der søndagscafé for byens flygtninge i Kirkecentret – suppleret med cykelskole og cykelværksted, og så bringer vi et portræt af Hanna Broadbridge, der siden 1984 har arbejdet med flygtninge i Sct. Clemens Kirke i Randers. Derudover fortæller sognepræst Lone Buhl Pedersen fra Østbirk om at ”gå viralt” med sin gode idé om at genbruge konfirmationstøj. Og som sædvanlig finder du selvfølgelig anmeldelser, korte nyheder og et indblik i en af stiftets kirker, denne gang Tranebjerg Kirke på Samsø.


Rettelse til kirkebladet

Gudstjenesten i Lading den 4. september med konfirmandintro er klokken 11.00, og ikke klokken 9.00, som der fejlagtigt står i kirkenyt for juli-august


Kirkecafé

Hammel hestemarked fredag den 2. september

Så er der børnekor igen !


Så er der børnekor igen !

Mød op i Tinghuset i Hammel om tirsdagen kl 14.30

Børn og unge i alle aldre er velkomne !

Mange kor-hilsener fra Maria og Malou


Musikalsk legestue i Hammel kirke for de 1-3 årige

Tirsdag den 23. august kl 9.30 i Hammel kirke

Alle børn mellem 1 og 3 år er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig.

Skulle kirken evt. være optaget, synger og leger vi i Tinghuset.

Mange hilsener fra Malou, organist


"Folkekirken - hvad rager det mig?"

Torsdag den 1. september kl 19.

Som optakt til det forestående menighedsrådsvalg den 8. november holdes et dobbeltforedrag ved sognepræst Morten Skovsted og hans hustru, forfatter Iben Krogsdal: præsten og kætteren krydser klinger om forskellige emner der har at gøre med folket og kirken. Der serveres en forfriskning.


Hammel hestemarked fredag den 2. september

Fredag den 2. september kl 15.00 står kirken for en festlig markedsgudstjeneste på festpladsen i Hammel. Gudstjenesten ledes af præst Mette Mommsen - musikken varetages af Hammel Brass-bandet Da Capo under ledelse af trompetisten Peter Deichgräber, samt kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani og organist Marie-Louise Reitberger


Konfirmandstart 2016

OBSndringer i datoer ! Konfirmandintro den 4. september i Hammel udgår, og der holdes normal højmesse. Introen afholdes den 11. september i stedet.

Traditionen tro indledes konfirmandundervisningen med en gudstjeneste og et kort forældremøde umiddelbart efter gudstjenesten. Der gives selvfølgelig ”kryds” for deltagelse (konfirmandens) i den gudstjeneste. På det efterfølgende forældremøde vil der være en orientering om forberedelsesforløbet.

Gudstjeneste og møder er på følgende dage og er inddelt efter konfirmationsdatoer og-steder. Hvilke børn, der skal konfirmeres hvor og hvornår, er oplyst i foråret 2014.

28. august kl. 18.00 Voldby Bad ved Ann Vendeltorp:
Søndag den 7. maj 2017 kl. 11.00 i Voldby

4. september kl. 11.00 Lading ved Jendre Nørby Fyhn:   
St. Bededag den 12. maj 2017 kl. 11.00 i Lading

11. september kl. 10.30 Hammel ved Jendre Nørby Fyhn:      
Lørdag den 6. maj 2017 kl. 9.00 i Hammel                                                      
Søndag den 7. maj 2017 kl. 11.00 i Hammel                                                          
St. bededag den 12. maj 2017 kl. 11.00 i Hammel                                                                      Søndag den 14. maj 2017 kl. 9.00 i Hammel

8. september kl. 10.30 Hammel ved Ann Vendeltorp:       
Lørdag den 6. maj 2017 kl. 11.00 i Hammel                                                     
Søndag den 7. maj 2017 kl. 9.00 i Hammel                                                     
Søndag den 14. maj 2017 kl. 11.00 i Hammel

Præsterne


Voksenkoret begynder igen !

Tirsdag den 6. september kl 16.30-18.20 i Tinghuset i Hammel. Alle som har lyst til at synge er velkomne. Ved organist Marie-Louise Reitberger. Vi synger mest danske sange, forbereder os til Allehelgensgudstjeneste og jule-læsninger. Vi varmer først stemmen op, synger evt fra Højskolesangbogen og indstuderer 1-3 stemmige sange og salmer


Sangaften i Lading sognehus

Tirsdag den 6. september kl 19.30

Med organist Niels-Viggo Jensen


Opstillings- og orienteringmøde til menighedsrådsvalg

Tirsdag den 13. september afholdes landsdækkende opstillings- og orienteringsmøder til menighedsrådvalget, som afholdes den 8. november.

I vore sogne foregår alle møder kl 19.30 følgende steder:

Hammel - Tinghuset

Voldby - Forsamlingshuset

Lading - Sognehuset

Læs mere om arbejdet i menighedsråd hér


Kirkecaféen begynder onsdag den 14. september

Der er mulighed for at deltage i morgensang i Hammel kirke kl 9.30 - derefter kirkecafé i Tinghuset kl 10.00


Kirkecafé med Else Trærup

Onsdag den 21. september kl 10.00 i Tinghuset

Denne dag kommer Else Trærup, hun er datter af den tidligere præst her på stedet Mads Trærup. Hun vil fortælle om Association Kologh Naba hvilket betyder "nær ved høvdingen" i Burkina Faso. Hun har arbejdet med udviklingsbistand siden 1985 i mange forskellige lande i Afrika samt Asien og Østeuropa. Hendes sidste kontrakt var med Dansk Røde Kors, idet hun var DRK's regionalrepræsentant i Vestafrika med projekter i Senegal, Togo, Mali, Sierra Leone og Burkina Faso og med bopæl i Bf. Da kontrakten sluttede i 2003 gik ET på pension og valgte at tilbringe ca halvdelen af året i Bf. Sammen med sine naboer dannede hun en forening med det formål at forbedre medlemmernes levevilkår. Der er nu 60 medlemmer og de er blevet oplært i forskellige håndværk. De arbejder hver dag i værkstederne, hvor de syr, væver og laver sæbe. Der er havebrug, en restaurant og pladser til 10 overnattende gæster.


SALMEMARATON onsdag 21. september

Så begynder næste etape i salmemaratonen

Denne gang er vi nået i Foldby kirke, Kirkevej 3, Foldby, 8382 Hinnerup   - hvor der undtagelsesvis synges en onsdag (og en uge senere end oprindelig annonceret) - men som altid kl. 19-20.30

Vel mødt til denne aften, hvor vi synger salmerne 393-419

hjemmeside: foldbykirke.dk


SPIREKOR og BØRNEKOR!

Spirekor: 0.-2. klasse: om tirsdagen kl. 14.30-15.20

Børne/kirkekor: 3.-6. klasse: hver tirsdag kl. 15.05-16.20

De større børn kan være med i kirkekoret, som deltager ved søndagsgudstjenester ca. hver anden måned.

Alle børn, som har lyst til at synge er velkommen til at møde op i Tinghuset om tirsdagen. Med sanghilsen,

Malou, organist og Maria, kirkesanger

Læs mere hér

Vi følger skolens ferier.


VOKSENKOR hver tirsdag kl 16.30-18.20

Der optages løbende nye medlemmer i vores voksenkor. Vi synger 3-stemmige satser - mest på dansk!

- læs mere om koret hér

Alle, som har lyst til at synge er velkommen

Babysalmesang om fredagen kl. 9:30

Babysalmesang i Hammel Kirke

varetages af kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani

Tilmelding/forespørgsel til hammel.sogn@km.dk


Musikalsk Legestue

Musikalsk Legestue i Hammel kirke for de 1-3-årige om tirsdagen kl. 9.30- ca 10.30

Legestuen er en fortsættelse af Babysalmesang, men mere aktiv, og med hensyntagen til børnenes behov for at bevæge sig.

Alle er velkommen, dagplejemødre eller hjemmegående, eller bedsteforældre.

Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen,

Malou

Datoer 2016-17 - tirsdage kl 9.30

30.8. - 6.9. - 13.9. - 20.9. - 27.9. - 4.10. - 11.10. - 1.11. - 8.11. - 15.11. - 22.11. --

17.1. - 24.1. - 31.1. - 7.2. - 21.2. - 28.2. - 7.3. - 14.3. - 21.3. - 28.3. - 4.4.

Årets gang på kirkegårdene

Ny urneafdeling på Hammel kirkegård


Nyt tag på Vesterled i Voldby


Hækklipning på Lading kirkegård

Kirkecafé

Kirkecafé

Kirkecaféen holder sommerferie.

Vi ses igen den 14. september

læs mere hér:


SALMEMARATON i Favrskov Provsti

SALMEMARATON

I perioden fra september 2015 til maj 2017 vil vi synge alle salmebogens salmer i de kirker i Provstiet, som har lyst til at være med. Ud over at få mulighed for at synge de mange salmer, er det fin måde at lære sit provstis 35 kirker at kende! Vi håber at mange vil benytte lejligheden til at synge sammen, lære nye salmer og kirker at kende, og synge de gode gamle salmer!

Hvis du har problemer med transport til salmemaratonen, så ring eller skriv til kirkekontoret.

Se hjemmesiden hér


Hammel kirke er vejkirke

Download vejkirkefolder hér

eller hent den på kirkekontoret


Hjertestarter på Tinghuset

Hjertestarteren er placeret i skab på P-plads Kapelvej 4, er dermed til rådighed hele døgnet, den er tilmeldt Hjertestarter – Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering.

Hjertestarteren er nem, at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning.